Jan Van Oycke, sdb, trekt naar de salesiaanse gemeenschap van Amsterdam. De redactie van Don Bosco NU is benieuwd naar de Vlaamse co-adjuteur, en laat hem zichzelf voorstellen.

Op 12-jarige leeftijd ben ik naar een Don Boscoschool gegaan, dààr en in Turijn heb ik Don Bosco en de salesianen leren kennen. Op mijn 18 werd ik novice bij de salesianen. Na twee jaar filosofie te studeren, heeft de provinciaal mij gevraagd om naar Oostende te gaan, om in Jeugdhuis De Takel actief te zijn. Intussen studeerde ik voor opvoeder-begeleider, en genoot ik één dag per week theologische vorming.

In 20 mooie jaren in Oostende heb ik vele jongeren leren kennen, vrijetijdsactiviteiten georganiseerd met en voor hen, en hen ook kunnen ondersteunen op andere levensdomeinen. Op één jaar na heb ik steeds mogen samenwerken met één of meerdere medebroeders.

Ik heb kunnen leren van de jongeren die ik mocht ontmoeten: hoe zij hoopvol in het leven staan, ondanks soms heel moeilijke situaties. Hoe ze zich inzetten voor het jeugdhuis, voor anderen. Ik heb altijd veel bewondering gehad voor hun hoop, optimisme, dromen, en de durf om hun talenten te ontwikkelen.

De laatste jaren hebben jongeren uit andere landen en culturen hun weg gevonden naar het jeugdhuis. Zo mocht ik ontdekken en ervaren dat samen de vrije tijd doorbrengen de beste manier is om te leren samen-leven, samen-werken, samen-zijn. Daarnaast vind ik inspiratie in de omgangsstijl van Don Bosco, in Bijbelverhalen en in muziek.

Na die 20 jaar kreeg ik de vraag van de provinciaal om naar Amsterdam te gaan, om met en vanuit de gemeenschap daar in Amsterdam Nieuw-West een jeugdwerking op te starten, met vrije tijd als insteek en uitgangspunt.

Momenteel woon ik in de gemeenschap in Oud-Heverlee, van waaruit ik regelmatig op bezoek kom in Amsterdam. En ik neem ook de tijd om wat te lezen, met mensen in Nederland te spreken, om zo de buurt, de stad en het land te leren kennen.

In de loop van april zullen we met de gemeenschap verhuizen naar Nieuw-West, en dan zullen we van start gaan! Als dit zal slagen (waar ik van overtuigd ben), dan zal het zijn dankzij God, Jezus en Don Bosco, maar ook dankzij de zovele jongeren in Oostende, die mij geleerd hebben hoe ik salesiaan, jeugdwerker, broer en vriend kan zijn voor hen.

Bron: Don Bosco NU 2019/1