JD-Loop, een prototype voor de hyperloop

Layer200 hu1ix97

Oud-leerlingen Jochen en Dries zijn samen met hun voormalige school heel trots op hun succesvolle deelname aan de Prijs Focus Aarde.

De “hyperloop”, zoals voorgesteld door het Nederlandse conceptbureau, werd in 2013 bedacht door een gezamenlijk team van Tesla en SpaceX. Medeoprichter Elon Musk haalde op zijn beurt de mosterd bij George Medhurst, die reeds in 1799 fantaseerde om sporen op luchtdruk te construeren. Dit prille idee werd omgevormd tot een conceptuele trein, die aan heel hoge snelheden (tot 1200 km/h) voortbeweegt in een buis met verlaagde luchtdruk, om de rit van Los Angeles tot San Francisco af te leggen in slechts 35 minuten.

Het voorbije schooljaar hebben Jochen De Brabander en Dries Haverbeke, twee leerlingen van Don Bosco Sint-Denijs-Westrem, school voor Wetenschap en Techniek, hard gewerkt aan hun geïntegreerde proef, die zij de “JD-Loop” doopten. Als leerlingen van Industriële Wetenschappen waren zij enorm geïnteresseerd in de technische aspecten van de hyperloop.

De JD-Loop steunt op de volgende logische principes. Om de wrijving met de baan weg te nemen, hebben zij de trein laten zweven met behulp van magneten. Om de luchtweerstand te verlagen, hebben zij de trein laten voortbewegen door middel van een EDF (electric ducted fan, voornamelijk gebruikt bij modelvliegtuigen). Het prototype wordt bestuurd met een app, die zij zelf geprogrammeerd hebben. De theoretische verwerking van het prototype hebben zij gebundeld in LaTeX, dé taal voor wetenschappelijke tekstverwerking.

Het belang van dit project situeert zich voornamelijk op maatschappelijk en ecologisch vlak onder de vorm van super snel, super efficiënt en zelfvoorzienend transport. Jochen en Dries zijn inmiddels studenten industrieel ingenieur en samen met hun voormalige school heel trots op hun succesvolle deelname aan de Prijs Focus Aarde. Dit is een wedstrijd georganiseerd door de Stichting Koningin Paola in nauwe samenwerking met de Stichting Dirk Frimout. Focus Aarde bekroont de beste geïntegreerde proeven en vakoverschrijdende groepsprojecten die de aarde, de ruimte of de relatie mens-aarde tot onderwerp hebben, gezien vanuit wetenschappelijke, technische, kunstzinnige, ecologische, sociaalgeografische of kosmologische hoek.