Je liefde moet je voelbaar maken (Poster)

2018 201920poster201 72dpi f30aym6

Een nieuw schooljaar, een nieuwe avondwoordjesposter. Na ons een jaartje te laten inspireren door Franciscus van Sales zijn we de mosterd terug gaan halen bij Don Bosco. Een bekende uitspraak overigens: “je liefde moet je voelbaar maken”. Ze zit wat in de lijn van quotes die eerder al op een van onze posters stonden (denk maar aan “zorg ervoor dat ze je graag zien”). Je moet niet alleen zeggen dat je anderen graag ziet, je moet dat ook in de praktijk brengen. Niet met grootse en spectaculaire dingen, maar in de eenvoudige zaken van elke dag. De liefde tussen partners, tussen ouders en hun kinderen, tussen opvoeders en jongeren, tussen jongeren onderling, tussen vrienden … heeft nood aan concrete daden van liefde. Je kunt de afbeelding op de poster ook op die verschillende manieren interpreteren.

De woorden op de poster hebben tot slot ook een Bijbelse grond. Op verschillende plaatsen lezen we in de Bijbel namelijk dat het geloof dood is als het niet in de praktijk wordt gezet. “God liefhebben en je naaste als jezelf” … Wie zegt gelovig te zijn maar niet omkijkt naar anderen, die heeft er niet veel van begrepen.

Wil je deze poster ontvangen? Stuur dan een mailtje met je gegevens naar koen.timmermans@donbosco.be.