Jeugddienst Don Bosco <br>bestaat 60 jaar!

49748546 2142965185759582 1996579924810399744 o kj98553

In 2019 vieren we het 60-jarige jubileum van Jeugddienst Don Bosco. Tijd om te grasduinen in het verleden en terug te blikken naar ‘hoe het allemaal begon’.

Van vakantiekolonies ter bescherming van de jeugd

Na de Tweede Wereldoorlog ontstonden rond de steden ‘vakantiekolonies’ om de jeugd te beschermen tegen de gevaren van de straat en hun een evenwichtige maaltijd en zinvolle ontspanning te bieden. In de loop van de jaren hebben de salesianen en zusters van Don Bosco speelpleinen opgericht. Het was Arthur Delhaye, een Waalse salesiaan, die een kaderschool startte om voor de animatoren van de speelpleinen vorming te kunnen organiseren. In Oud-Heverlee vond de eerste instructorencursus plaats van 14 tot 16 februari in 1959. Die eerste cursussen zijn bijna niet te vergelijken met die van vandaag: opstaan om 6.00 uur ’s morgens, eerst naar de mis, theoretische les in een klaslokaal, jongens en meisjes apart, een examen op het einde van de cursus, afsluiten van de cursusdag om 22.00 uur.

naar een bruisende speelpleinwerking

Vandaag zetten we in op ervaringsgericht leren. Jeugddienst Don Bosco wil jongeren goed voorbereiden zodat ze als animator de kinderen op de speelpleineneen fijne vakantie kunnen bezorgen. Jongeren vragencoaching en begeleiding omdat ze het goed willen doen. Tijdens een cursus voor animator leren ze hun grenzen te verleggen en verantwoordelijkheid op te nemen. Op de Don Boscospeelpleinen en vakantiewerkingen krijgen jongeren de kans om samen met de andere animatoren het speelplein helemaal van henzelf te maken. Jongeren krijgen prikkels om hun sociale vaardigheden te ontwikkelen, om te leren omgaan met diversiteit, creativiteit, leiderschap, ... Ze geven er het beste van zichzelf en verwerven vaardigheden voor het leven. Maar het meest opvallende is dat jongeren er graag vrienden maken. Door samen met anderen te overleggen, te spelen, te lachen, te troosten en samen verantwoordelijkheid te dragen voor een groep kinderen ontstaat er een bijzondere vertrouwensband. Velen houden aan hun animator-zijn dan ook vrienden voor het leven of zelfs de liefde van hun leven over. Deze waardevolle en unieke Don Boscosfeer op de speelpleinen en vakantiewerkingen is een krachtig antwoord op het individualisme van onze samenleving. Jeugddienst Don Bosco wil in de toekomst volop blijven inzetten op deze verbondenheid onder jongeren.

Bron: Don Bosco Vlaanderen 2019/1, p. 8