Jeugddienst Don Bosco wordt partner van Goe Gespeeld!

Gg1 dgbm6yw

Goe Gespeeld! is een netwerk van organisaties dat pleit voor écht spelen. Goe spelen, zonder de 'd' want spelen is ook nooit 'af' of het is soms met een hoek af. Spelende kinderen zijn geen bedreigde soort: ze mogen wél lawaai maken, wél iets gevaarlijks doen, wél vuil worden, ...

Jeugddienst Don Bosco verbindt Don Boscospeelpleinen en -vakantiewerkingen in Vlaanderen en Brussel waar kinderen en jongeren ervaringen opdoen en leren samen spelen en samen leven. Duizenden kinderen en jongeren gaan tijdens de zomer naar een Don Boscospeelplein of vakantiewerking. Volgens de pedagogische visie van Don Bosco bieden we hen hier een ‘eigen’plaats, waar ze zich thuis voelen, een ‘leer’plaats waar ze vaardigheden ontwikkelen, een ‘zin’plaats waar ze ruimte krijgen om te zoeken naar zingeving, een ‘speelplaats’, waar ze leeftijdgenoten ontmoeten en naar hartenlust kunnen spelen en ontdekken.

Samen met de andere organisaties zet Jeugddienst Don Bosco zich daarom achter het eenendertigste kinderrecht: het recht op spelen. Spelen is een van de belangrijkste manieren waarop kinderen in de wereld staan. In hun spel maken ze hun wereld en zo krijgen ze er greep op. Je spel zelf organiseren is ook regels verzinnen en afdwingen, rollen verdelen en opnemen, plannen maken en improviseren, rekening houden met elkaar.


Waarom is goe spelen belangrijk?
Allereerst omdat kinderen kinderen zijn! Spelen is hún manier om in de wereld te staan, om zichzelf te zijn, om met hun omgeving om te gaan. Zeker buitenspelen is en blijft de favoriete vorm van spelen en graag dan avontuurlijk en in de natuur, zeggen kinderen. En dat je van spelen blij wordt – ook dat zeggen ze!

Goe spelen doe je zelden alleen. ‘Mag ik meedoen?’ ‘Niet valsspelen hé!’ ‘Hij kan dat nog niet zo goed, mag hij van dichtbij gooien?’ ‘We doen om het eerst tot tien! Nee, tot twintig!’ Spelen is vooral: samen spelen. En dat is wat kinderen er ook zo leuk aan vinden. Terwijl ze spelen, leren ze voortdurend hoe ze met elkaar moeten omgaan: rekening houden met elkaar, regels afspreken, onderhandelen, ruzie maken en ruzie oplossen.

En natuurlijk is spelen ook gezond en goed voor de sociale, cognitieve en motorische ontwikkeling. Niet dat dat het doel moet zijn – spelen doe je gewoon omdat het leuk is – maar als vanzelf gaat veel goe spelen samen met lichamelijk bezig zijn, jezelf voor uitdagingen stellen en steeds meer kunnen en willen kunnen.