Jeugddienst pakt uit met een nieuwe service!

Logo20speelplaatsanimatie ooctert

Jeugddienst Don Bosco wil speelplaatsanimatie helpen opbouwen of versterken op jouw school.

Speelplaatsanimatie! Speelplaatswatte?

Scholen die voor speelplaatsanimatie zorgen veranderen een gewone speelplaats in een speelse ontmoetingsplaats! Daar grijpen jongeren de kans om elkaar en zichzelf te leren kennen in een andere context en om op een creatieve en zinvolle manier de speeltijd in te vullen.

Hierdoor wordt probleemgedrag zoals spijbelen, pesten, ruzies, … een heel stuk verminderd.

De jongeren worden namelijk op een andere manier uitgedaagd. Bovenop dit preventieve karakter werkt speelplaatsanimatie ook sociale cohesie in de hand. Het geeft leerlingen de kans om anderen te ontmoeten, om nieuwe activiteiten te leren kennen. Kortom het geeft de speeltijd een nieuwe, leuke invulling.

Jongere en oudere leerlingen krijgen een specifieke rol maar ook leerkrachten zijn aanwezig op de activiteiten. Zij zorgen ervoor dat elke jongere de kans krijgt om aan bod te komen en geven geborgenheid en vertrouwen. Dit is de uitgelezen kans om de band tussen leraar en leerlingen te versterken en een ideale basis voor een vertrouwensrelatie.

Door speelplaatsanimatie bouw je een brug tussen school en vrije tijd.

Er zijn dus tal van voordelen verbonden aan de speelplaatsanimatie, maar de achterliggende idee blijft het allerbelangrijkste. Speelplaatsanimatie wilt helpen om bruggen te bouwen tussen leerlingen, leerkrachten en directies, tussen schools leren en speels leren en tussen school en vrije tijd.

Hoe krijgt dit project vorm in de scholen?

Elke school heeft een eigen aanpak waarbij ze zich baseren op enkele onderbouwende vragen. Het is namelijk erg belangrijk om te bekijken wat de capaciteiten zijn van elke school. De ene school richt zich dan ook wat meer op sportieve activiteiten en de andere school meer op creatieve activiteiten. Ook de rol van de leerlingen verschilt van school tot school. Zijn zij de animatoren en misschien zelfs hoofdanimatoren? Of wordt deze rol vooral vervult door de leerkrachten? Welke jongeren worden hierdoor aangesproken? Hoe vaak per week kunnen ze zich engageren.

Scholen kunnen rekenen op Jeugddienst Don Bosco!

Er komen dus heel wat vragen kijken bij de opstart van de speelplaatsanimatie. Vragen die regelmatig opnieuw opgenomen moeten worden om het project te evalueren en te verbeteren. Daar kan Jeugddienst Don Bosco dan ook ondersteuning bieden. Dankzij een uitgewerkt traject en een ruim vormingsaanbod kunnen scholen begeleid worden op hun weg naar een bredere school.

Er zijn verschillende actoren betrokken bij de uitbouw van speelplaatsanimatie. Zowel spelende leerlingen, speelplaatsanimatoren, begeleidende leerkrachten als de directie spelen een belangrijke rol.


SPEELPLAATSANIMATIE,
EEN PEDAGOGISCHE MEERWAARDE VOOR ELKE SCHOOL.

En wat als je nu ook nog eens kan blijven spelen op je school? Jeugddienst Don Bosco vzw ondersteunt scholen die tijdens de lesvrije momenten een animatieproject (willen) aanbieden voor hun leerlingen.

Wil je meer informatie over speelplaatsanimatie, aarzel dan zeker niet om contact op te nemen met Ann Vanwittenbergh via speelplaatsanimatie@donbosco.be of 016 24 16 26 (di - woe - do). Of check de website op https://www.jeugddienstdonbosco.be/animatie/speelplaatsanimatie !