Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen roept 'WelWijzer' in het leven

Wel Wijzer teyld5j

Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen biedt sinds enkele jaren een verscheidenheid aan schoolondersteunende projecten aan. Vanuit deze ervaring en expertise werd een nieuw integraal project in het leven geroepen: WelWijzer.

"WelWijzer heeft als doel om scholen te inspireren en te ondersteunen bij het uitdragen van een duurzaam welzijnsbeleid om zo de focus in het onderwijs te verbreden van leren naar ontwikkelen", klinkt het bij Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen. "Onderwijs is onderhevig aan verandering. Bij een groep leerlingen daalt de leerprestaties en scholen staan voor grote uitdagingen: meer diversiteit, inclusief onderwijs op maat, een brede invulling van de rol als leerkracht, … en dat alles zonder in te boeten aan kwalitatieve kennisoverdracht als kerntaak. Welzijn tracht een antwoord te bieden op het dalende welbevinden van een steeds toenemende groep jongeren. Het ontwikkelen en aanbieden van externe, ondersteunende projecten zorgt tijdelijk voor de nodige ademruimte, zowel bij jongere als school, waardoor leren en lesgeven nadien weer mogelijk kan zijn."

Onderbouwde welzijntools
"WelWijzer reikt het onderwijs bruikbare en onderbouwde welzijnstools aan", klinkt het verder. "Tegen de achtergrond van de schooleigen visie wordt door middel van een gefaseerd co-creatieproces een welzijnsbevorderende houding en aanpak ingebed in de dagelijkse schoolwerking. Dit stelt de school in staat zelf adequaat en efficiënt bij te dragen aan de levensvaardigheden die leerlingen nodig hebben om veerkrachtig uitdagingen aan te gaan, op school en daarbuiten."

Wil je graag meer weten over het nieuwe project? Vraag de brochure dan aan aan via welwijzer@jeugdhulpdonbosco.be.