Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen: "Weerspiegeling zijn van de maatschappij"

Jaarverslag1 q6iiliv

Op 3 september 2020 stelden de afdelingen van vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen het jaarverslag van 2019 voor aan de Algemene Vergadering.

Een interessant item binnen het jaarverslag 2019 is het ESF-project. Dit project heeft als doelstelling werk te maken van duurzame en motiverende jobs voor alle medewerkers binnen Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen.

“De aanleiding voor dit project waren enkele aandachtspunten die uit de personeelsbevraging van 2018 werden geselecteerd”, klinkt het. “Een van deze punten was het onthaal van nieuwe medewerkers. Als antwoord daarop werd er een vzw-overkoepelende onthaalbrochure uitgewerkt. De brochure van de verschillende afdelingen is daarop een complementaire aanvulling. Hiermee wensen we nieuwe personeelsleden de startblok te bieden die het inwerken in de organisatie vergemakkelijkt en waardoor medewerkers zich sneller ‘thuis’ kunnen voelen.”

“Vervolgens werd er ook een VTO-beleid uitgewerkt zodat medewerkers zich uitgedaagd kunnen en mogen voelen. Men heeft geprobeerd dit zo uniform en transparant mogelijk te maken opdat medewerkers uitgenodigd worden om het te raadplegen. En zodat het erkenning geeft aan hun meerwaarde binnen de organisatie.”

Hoge taak- en werkbelasting
“Er wordt een hoge taak- en werkbelasting ervaren. Dit kan leiden tot verhoogde psychosociale overbelasting. Al snel denkt men dan aan stress en burn-out. Maar hoe hiermee aan de slag gaan, wat zijn de do’s en don’ts en hoe kan men vooral preventief aan de slag gaan? Hét antwoord op deze vragen is te complex. Toch hebben we heel wat info en middelen verzameld die medewerkers op weg kunnen helpen om inzichten te verwerven en/of om een situatie te kunnen keren. Het personeelszorgsysteem werd ook verder uitgewerkt.”

“Van onze leidinggevenden verwachten we veel. Erkenning, duidelijkheid, … maar op welke ondersteuning kunnen zij rekenen? En hoe verloopt een selectieprocedure voor leidinggevenden? Om hierin een gelijklopend beleid te kunnen voeren, van selectie tot aanwerving, inlooptraject en verdere ondersteuning, werden verschillende methodieken, inzichten, etc. verzameld.”

Weerspiegeling van de maatschappij
“We wensen als organisatie een weerspiegeling te zijn van de maatschappij. Toch is dit moeilijk terug te vinden binnen ons personeelsbestand. Er blijkt minder variatie te zijn wat betreft etniciteit, gender, arbeidsbeperkingen, leeftijd, … dan gewenst. Adviezen en inzichten over hoe we hierin kunnen groeien, vanuit de overtuiging dat diversiteit geen doel is, maar een middel om nog sterker te worden in wat we doen, werden in een laatste thema gebundeld.”

“Alle thema’s werden uitgewerkt vertrekkende van wat er al was. Dit vanuit het idee dat wij, jullie, reeds goed bezig zijn, over veel kennis en ervaring beschikken en men moet vasthouden wat werkt. Daarvoor en bij deze een applaus en welgemeende merci aan alle medewerkers die direct én indirect mee vorm hebben gegeven aan de uitwerking van dit project.”

Via deze link kan u het volledige jaarverslag 2019 van vzw Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen vinden.