Jeugdwerk staat voor samenhorigheid… en daar zijn wij sterk in!

Layer2099 1sqgan8

170 nieuwe animatoren, 13 verder gevormden, 32 nieuwe hoofdanimatoren, 11 nieuwe instructors bij Jeugddienst Don Bosco in 2019. Deze jongeren zijn een fantastische engagement aangegaan als vrijwilliger in het jeugdwerk.

Het vrijwilligerswerk bloeit, meer en meer jongeren zetten zich in om een betekenisvolle rol op te nemen in onze maatschappij. Jeugddienst Don Bosco is dan ook enorm enthousiast dat we een belangrijk steunpunt zijn waar jongeren het beste van zichzelf leren ontdekken.

Wij zijn als organisatie trots op de manier van werken die we op cursus aanbieden. De zelfontplooiing van de cursist staat centraal. Meer dan 60 vrijwilligers staan jaarlijks klaar om jongeren te vormen en groeikansen te bieden. Het jeugdwerk staat voor samenhorigheid en daar zijn wij sterk in!

Never change a winning team, wordt vaak gezegd. Maar toch is het belangrijk om durf te tonen. Durven innoveren, durven verbeteren, durven vernieuwen. De wereld verandert dagelijks, dus achterblijven is geen optie. Zo is Jeugddienst Don Bosco altijd op zoek naar innoverende ideeën. Van kleine aanpassingen in vormingen, naar grootse samenwerkingen met andere organisaties of scholen. Dat is wat wij durven. Zo bestaat er al enkele jaren een animatorcursus met Het Balanske vzw, waar jongeren een animatorcursus kunnen volgen met een extra focus op kinderen en jongeren met én zonder beperking. De cursisten leren zo de basis die ze nodig hebben om animator te zijn en krijgen nieuwe inzichten in een verrassende doelgroep. In 2019 is er voor het eerst ‘ANI-extreme’ georganiseerd. Een cursus waar jongeren met een animatorattest zich nog meer kunnen verdiepen in de wereld van spel, spelen, plezier en verantwoordelijkheid, met opnieuw de focus op het begeleiden van jongeren met én zonder beperking.

In de toekomst willen we nog meer samenwerkingsverbanden aangaan die een meerwaarde kunnen zijn voor Jeugddienst Don Bosco om op die manier een nog sterker vrijwilligerslandschap in Vlaanderen te creëren.