Jongeren ambassadeurs van verbeelding

Group2034 owxev2j

Een groep leerlingen trok naar het atelier van Onbetaalbaar. Daar gingen ze creatief om met 'verloren objecten' en bedachten ze er een nieuwe bestemming voor. Wouter Ghijs, hun begeleidende leerkracht, werpt een blik op het avontuur.

Verbeelding is het vermogen om een voorstelling te maken van iets dat op dit moment niet fysiek waarneembaar is. Het lijkt wel een bezigheid voor dromers en fantasten. Maar dit schooljaar is verbeelding de de weg waarlangs een groep leerlingen van Don Bosco Sint-Denijs-Westrem cultuur in de kijker plaatsen op hun school.

In 2018 kreeg Don Bosco Sint-Denijs-Westrem de kans om in te stappen in het cultuur-traject “Cultuur in de Spiegel”. Met ondersteuning van Cera en de CANON Cultuurcel wordt getracht om in de loop van dit traject cultuur te integreren in het schoolgebeuren. Verbeelding versterken is de leidraad. De ambitie is groot: nieuwe ideeën realiseren binnen de ruimte van de creatieve vrijheid.

“Logica brengt ons van A naar B”, zee A. Einstein “maar verbeelding brengt ons overal.” Dit kan dus uit de hand lopen.

Om tijdens het ‘Cultuur in de Spiegel’-traject de band met de technische en wetenschappelijke opleidingen te bewaren, wordt samen gewerkt met vzw Onbetaalbaar, een Gentse organisatie die ecologie, economie, filosofie, design en liefde voor materialen verenigt en banden schept tussen vinders, denkers, ontwerpers en makers.

Eind februari trok een groep van een 20-tal leerlingen van het 1ste tot het 6de jaar, uit diverse studierichtingen naar het atelier van Onbetaalbaar om aan de slag te gaan met een object dat eigenlijk voorbestemd was om op het containerpark te eindigen. De verbeelding kreeg de vrije loop. Nieuwe ‘dingen’ werden bedacht en gerealiseerd.

De jonge creatievelingen worden ambassadeurs van verbeelding. De volgende weken worden op school pop-up ateliers opgericht, waar leerlingen en personeel hun wildste ideeën zullen loslaten op verloren gewaande objecten.