Jongeren laat je niet los omdat ze 18 jaar zijn

35884065 1895696383816692 5556176213313060864 n vwer8dk

Tessa is medewerkster bij Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen. Ze beschrijft de noodzaak om jongeren uit de jeugdhulp ondersteuning te blijven aanbieden, ook als ze wettelijk gezien al volwassen zijn.

Stilstaan bij Jordy

Twee september 2016, in een uithoek van De Blaarmeersen wordt Jory B. dood teruggevonden in een tentje tussen de struiken. Jordy was een instellingskind, verbleef jaren in de hulpverlening maar sloeg zoals veel van onze jongeren op 18-jarige leeftijd de hulpverleningsdeur dicht. Een hiaat zo bleek toen binnen de hulpverlening, er zijn te weinig schakels tussen jeugdhulp en volwassen-hulpverlening.

5 september 2016, het is stil op de briefing van mijn team, we zijn aangeslagen door dit verschrikkelijke nieuws en we stellen ons luidop de vraag of dit kon voorkomen worden. Zoals altijd starten we op maandag met een forummoment met onze jongeren, we staan stil bij het verloop van het weekend, de planning van de week en bespreken samen het weekthema. Onze jongeren uiten een grote nood om stil te staan bij het overlijden van Jordy, samen met onze jongeren en mijn team willen we stilstaan bij onze werking en de verschillende leertrajecten. Jordy is dat werkjaar heel aanwezig in De Stormkering(1).

"Er zijn te weinig schakels tussen jeugdhulp en volwassen-hulpverlening"

Naast ons bestaand aanbod zoals het budgetspel, training van sociale vaardigheden, themawerkingen en de verschillende mogelijkheden binnen onze stageplaatsen, willen we samen zoeken hoe ook De Stormkering een extra aanbod kan ontwikkelen om tegemoet te komen aan de noden van onze jongeren. Veel van onze jongvolwassenen (15 - 20 jaar) zijn onzeker over de toekomst, nog even en de schoolbanken moeten gewisseld worden voor een job. Immers niet veel van onze jongeren hebben de kans om verder te studeren en thuis te blijven wonen tot 25 jaar of ouder. Onze jongeren zijn vaak genoodzaakt om vanaf 18 jaar op eigen benen te staan.

Ondersteuning binnen Don Bosco breidt uit

Schooljaar 2016-2017 hebben we gezocht, samengewerkt met de jongeren en verschillende eerstelijnswerkers zoals de VDAB, het CAW, .. Studente Karin greep het thema aan om in het kader van haar eindwerk een programma op maat te ontwikkelen voor jongvolwassenen binnen De Stormkering. Doelstelling van dit aanbod is om vanuit onze werking op maat van elke jongere een traject vorm te geven en de brug te maken naar 18 jaar. We staan preventief stil rond wat 'op eigen benen staan' inhoudt, maken bruggen naar eerstelijnswerkingen die belangrijk kunnen zijn na 18 jaar. Belangrijke thema’s zoals wonen, werken, leren, geestelijke gezondheid, relaties worden individueel als ook in groep besproken in onze nieuwe vorming van 'eerste hulp bij vragen' (EHBV) ,een stappenplan voor jongeren tussen 15 en 18 jaar met een GES-problematiek(2) om hen wegwijs te maken in de wereld van hulpverlening en vrijetijdsbesteding. De groepsvorming 'op eigen benen staan' (OEBS) richt zich naar de groep tussen 11 en 18 jaar.

Maar wat we vooral beluisterden, was de vraag om hen niet los te laten bij het afronden van een leertraject in De Stormkering. Facebookpaginaleertraject De Stomkering" is opgericht vanuit deze nood en vormt nog steeds een veelgebruikt forum om ervaringen en herinneringen te delen. Vele jongeren hebben ons reeds bereikt op momenten dat het eens tegenzat en ja… dan staat er een team klaar met een luisterend oor en advies. Wanneer kinderen/jongeren afronden krijgen ze een persoonlijk kaartje ontworpen door één van onze jongeren waarbij de link wordt gedeeld naar ons Facebookpagina.

Jongeren die hier afronden, krijgen een persoonlijk kaartje met een link naar De Stormkering, waar ze altijd terechtkunnen met herinneringen en vragen.

Ook Agentschap Jongerenwelzijn doet mee

Niet enkel op het niveau van onze werking bracht het overlijden van Jordy zaken in beweging. In oktober 2018 ben ik toen gevraagd om deel te nemen aan een werkgroep van het agentschap jongerenwelzijn. Het gaf mij de kans om in deze werkgroep de stem van onze jongeren te laten horen, hun zorgen, adviezen en vragen te benoemen. Veel elementen zijn later ook opgenomen in een advies aan het agentschap van jongerenwelzijn . Dit zorgde voor een bijzondere dynamiek binnen onze werking en stelde mij gerust.

Er blijven nieuwe uitdagingen op ons pad komen maar ik weet nu uit ervaring dat we samen met onze jongeren veel in beweging kunnen brengen, en zijn er op verschillende niveaus nieuwe initiatieven om de kloof tussen jeugdhulp en volwassenhulpverlening kleiner te maken.

Aan Jordy

Nog steeds ben je aanwezig in onze werking, geef je ons de moed om het verschil te blijven maken. Ondertussen zijn er een aantal jongeren afgerond met extra info in hun rugzak, in tandem met de leefgroepen realiseerde we hierin mooie trajecten en afrondingen zonder een dichtslaande deur.


(1) De Stormkering: Leertraject De Stormkering is de ondersteunende afdeling van OBC De Waai en OOOC De Bries die zich doorheen de jaren heeft gespecialiseerd in de uitwerking van verschillende soorten leertrajecten voor jongeren waarbij het moeilijk loopt in het reguliere circuit of bij tijdelijke schorsing: atelierwerking, school vervangende lespakketten, werken op externe leerplekken, … Daarnaast is er de jarenlange expertise in het aanbod van ervaringsgericht leren en of werken met dieren. Lees hier meer.

(2) GES: Gedrags- en emotionele stoornis.