“Jongeren met complexe problematiek hebben een ‘thuis’ nodig”

Jongere i67iwh9

Op 5 februari 2021 organiseerde het Kinderrechtencommissariaat (KRC) een webinar waarin de verhalen van jongeren met complexe problematieken aan bod kwamen. Daarnaast werd er ook geluisterd naar hun ouders en naar verschillende professionals.

De resultaten en inzichten van die gesprekken werden gebundeld in een dossier: ‘Gewoon complex’. “Eerder dan crisismanagement hebben jongeren met complexe problematieken vooral een 'thuis' nodig met veel zorg”, klinkt het in het dossier.

Breuken in het netwerk
Het KRC luisterde onder meer naar jongeren met gedragsproblemen die in de psychiatrie of gesloten instellingen zitten, maar ook naar kinderen die op jonge leeftijd al met agressieproblemen kampten of in een pleeggezin terechtkwamen. “Elk jaar krijgen we zorgwekkende meldingen over kinderen met complexe problematieken”, klinkt het. “Jongeren verhuizen van de ene voorziening naar de andere met als resultaat een verbrokkeld parcours. Dat zorgt voor breuken in hun netwerk. Denk maar aan hun vriendenkring, hobby’s en school.”

Gewone jongeren met dromen
“Ook al gaat het soms over complexe dossiers, in de eerste plaats zijn dit ook ‘gewone jongeren’. Gewone jongeren in ongewone omstandigheden met een moeilijke geschiedenis of situatie”, aldus het KRC. Daarom trekt men nu aan de alarmbel. “In de eerste plaats pleiten we voor een stabiele en veilige plek voor deze jongeren. Een ‘thuis’ die blijft en waar de kinderen herkenbare gezichten zien en blijven zien. Daarnaast is het ook belangrijk om te kijken naar wat de jongeren zelf belangrijk vinden. Ze moeten meer betrokken worden en er moet naar hen geluisterd worden. Op die manier leer je hun wensen, behoeften en dromen kennen en kan er samen gewerkt worden aan die toekomstdoelen.”