Pascale Laevens gaf een avondlezing voor de Medewerkers van Groot-Bijgaarden over XIU, een vzw waarvan zij samen met drie andere dames stichtend lid is.

De vzw bestaat enkel uit onbezoldigde vrijwilligers en heeft als doel jongeren, vooral uit het secundair onderwijs, veiliger naar school te laten fietsen door ze zichtbaarder te maken in het verkeer. XIU werd op 12 november 2008 opgericht door een aantal ouderverenigingen in Kortrijk, nadat enkele jonge fietsers aangereden werden op weg naar school.

Om de zichtbaarheid te promoten werd wel iets ondernomen voor de lagere scholen maar het secundair bleef in de kou staan. Thans zijn 197 secundaire scholen aangesloten bij XIU: 70 in West-Vlaanderen, 39 in Oost-Vlaanderen, 48 in Antwerpen en 19 in Limburg, een nog te ontginnen gebied. In het Brusselse Gewest sloten er zich 21 scholen aan. In het totaal gaat het om 165.000 leerlingen. Er zijn 7 Don Boscoscholen die met XIU samenwerken.

XIU start zijn activiteiten na de herfstvakantie om de scholen te activeren en te motiveren. Wie met de auto rijdt, weet hoe groot het verschil is in zichtbaarheid tussen een fietser met of zonder hesje in het donker.

Jaarlijks wordt een creatieve wedstrijd ingericht voor de leerlingen, dit gebeurt in samenwerking met MNM. Dit jaar is er een graffitiwedstrijd, waaraan 63 scholen deelnemen. Er zijn ook workshops, aan ouders biedt de organisatie bijscholing en met verschillende politiekorpsen werken ze samen. Frank Deboosere is de vzw zeer genegen en bewees dat onlangs met zijn promotiefietstocht van 150 km door de vijf Vlaamse provincies. Bovendien biedt XIU verscheidene hulpmiddelen: fluohesjes, spaakreflectoren, hoezen, rugzakcovers.

We kunnen uit deze lezing twee conclusies trekken: XIU is nodig om te sensibiliseren en onze jongeren kunnen er alleen maar wel bij varen.