"Jongeren moeten opgeleid worden met de juiste skills voor de toekomst"

Torfs20lezing20via20don20bosco s44f33i

Fons Leroy, topman van de VDAB, gaf in Don Bosco Hoboken een lezing in het kader van de 50ste verjaardag VIA Don Bosco.

In Don Bosco Hoboken ontvingen we de topman van de VDAB, Fons Leroy. Met zijn betoog over het belang van beroepsonderwijs en tewerkstelling voor jongeren sluit hij naadloos aan bij de corebusiness van VIA Don Bosco. Hij had het over recente evoluties op de arbeidsmarkt, met de opkomst van de digitalisering. De uitdaging voor onze samenleving zal worden om solidariteit een plaats te geven in deze veranderende tijden waarin mensen, indien ze zich niet op tijd bijscholen, hun job kunnen verliezen door de digitalisering. Jongeren moeten opgeleid worden met de juiste skills voor de toekomst. Iedereen heeft talent en is nodig, ook mensen met een migratieachtergrond, laaggeschoolden, of mensen met een beperking. Dus iedereen moet voldoende kansen krijgen om de juiste skills te verwerven om een plaats te krijgen op de arbeidsmarkt van morgen. Fons Leroy had het daarnaast over het verzoenen van economische, menselijke en ecologische waarden. Bovendien raakte hij met ‘duaal leren’ (afwisseling tussen leren en werken) een thema aan waarrond ook onze partnerorganisaties in Afrika en Latijns-Amerika volop werken. Met zijn betoog over ‘onderwijs over de grenzen heen’ onderstreepte hij het belang van het delen van expertise, zoals ook de VDAB doet in Oeganda, Kenya, Colombia en Palestina. Op die manier draagt de VDAB, net als VIA Don Bosco, bij tot de Sustainable Development Goals (SDG’s). Conclusie van zijn betoog: er is nog te veel talent onderbenut, en als iedereen de juiste skills meekrijgt, zal iedereen lang leuk werken en lang leuk leren!


In de komende maanden volgen nog 3 bevlogen sprekers uit verschillende domeinen: Hilde Crevits (minister van onderwijs) in Don Bosco Kortrijk, Françoise Chombar (CEO Melexis chipbedrijf) in Don Bosco Sint-Pieters-Woluwe en Willy Claes (minister van staat) in Don Bosco Helchteren. Meer info op www.viadonbosco.org/avondlezingen. We hopen jullie daar te ontmoeten!