“Jongeren niet loslaten” is de nieuwste publicatie van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen. Deze kreeg als ondertitel “Visie Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen”, het is de tweede editie van deze visie.

Een tekening van Koen Lemmens versiert de kaft en toont het monumentaal kunstwerk op de campus van De Waai in Eeklo. Dit vormt op haar beurt het logo van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen. Onder de titel “Da mihi animas” wordt het symbool uitgelegd. ‘Het ten geleide’ werd geschreven door de huidige voorzitter, Mark Tips, sdb. waarna de ‘missie’ van deze salesiaanse sector de aandacht krijgt. Het derde deel beantwoordt de vraag ‘Waarom doen wij aan hulpverlening?’ aan de hand van inzichten uit de hedendaagse menswetenschappen en het salesiaans opvoedingsproject. Hieruit onthult zich de visie op de hulpverlening binnen Don Bosco Vlaanderen. Vervolgens gaat de aandacht naar de hulpverlener als expert in het gewone leven, hoe hij investeert in een positief leefklimaat en werkt vanuit een aantal basishoudingen. De laatste bladzijden spreken over deze lerende organisatie en beschrijven de kernprocessen ervan.

Het boekje mag voor de begeleiders in Jeugdhulp Don Bosco een goede en directe inspiratiebron zijn naast het opvoedingsproject “Opvoeden met Don Bosco als Gids en Tochtgenoot.” Ook voor wie meer wil weten over opvoeden van jongeren in de salesiaanse jeugdhulpsector, is dit boekje verrijkend.

Tijdens de vergadering van de provinciale raad op woensdag 13 juni te Eeklo - waarbij Mark Tips, sdb en Cyriel Craeghs, afgevaardigde bestuurder van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, aanwezig waren - mocht - Wilfried Wambeke, provinciaal, het kersverse drukwerk in ontvangst nemen.