"Jongeren verdienen alle kansen, ook bij ons op internaat"

Internaat4 4u3ahaw

Het einde van 2021 nadert. Voor het internaat Don Bosco in Sint-Pieters-Woluwe hét moment om eens terug te blikken op het afgelopen jaar. Een jaar waarin, ondanks de moeilijke situatie, heel wat moois gerealiseerd werd.

"Het jaareinde nadert en dat is inderdaad altijd een goed moment om terug te blikken én vooruit te kijken. Om dankbaar te zijn en te dromen", vertelt internaatsbeheerder-directeur Stijn Van Eyken. "Het was een jaar waarin we dankzij de inzet van een grote groep betrokken mensen (veraf én dichtbij) iets extra konden betekenen voor heel wat jongeren van het internaat Don Bosco te Sint-Pieters-Woluwe. Jongeren kregen hier kansen die 'normaal' lijken voor velen, maar voor heel wat kansarme en kwetsbare jongeren en hun gezin niet evident zijn."

Gelijke kansen bieden
"In het spoor van Don Bosco, onder impuls van oud-leerlingen, geëngageerde ouders en vrijwilligers én met de hulp van Stichting Pelicano (bestrijding van kinderarmoede) startte bij ons in volle coronatijd vanuit de KAJ Don Bosco vzw het Allegriafonds. Het doel van dit fonds is om jongeren gelijke kansen te bieden, op school én in de vrije tijd", gaat de directeur verder. "En het fonds maakte een verschil, want voor vijf jongeren werd een volledig pakket schoolboeken aangekocht, aan drie jongeren werd een nieuwe laptop geschonken, drie kinderen kregen een nieuwe boekentas, voor twee jongeren en hun gezin werd de elektriciteits- en internetrekening betaald, twee jongeren konden genieten van vormingscursussen, een nieuwe bril werd aangeschaft voor een jongere en voor heel wat jongeren werd schoolmateriaal aangekocht : balpennen, potloden, schriften, mappen... Dat is om en bij de 7000 euro die werd omgezet in concrete en directe hulp!"

Met dank aan de vrijwilligers
"Daarnaast konden we tijdens de coronaperiode genieten van heel wat vrijwillige ondersteuning uit de buurt. Graag willen we de medewerkers van de brede schoolwerking, van de jeugdhuizen en de gemeenschapscentra van Sint-Pieters-Woluwe en Sint-Lambrechts-Woluwe bedanken voor hun aanbod van activiteiten aan onze jongeren binnen het internaat tijdens corona. Samen spelen en zot doen was zo welkom in deze periode van stress en verdriet. Wij - internen en opvoeders - zijn blij om de samenwerking verder te kunnen zetten en ook onze duit in het zakje te doen als animator bij de buitenspeeldag, als helpend handje bij een eetfestijn, enzovoort."

'Don Bosco in a box'
"We durven hopen dat 2022 ondanks de uitdagingen opnieuw een jaar wordt waarin we onze jongeren een steuntje in de rug te geven. Via het Allegriafonds willen we blijven inzetten op de concrete ondersteuning van gezinnen in moeilijkheden. U kan het fonds steunen en hiervoor een fiscaal attest ontvangen. Omdat door de coronasituatie een familiefeest op het internaat nog niet mogelijk is, organiseren we dit jaar voor de tweede keer ‘Don Bosco in a box’. Dit is een verrassing-ontbijtbox voor onze internen en hun gezin, maar ook voor de vele vrijwilligers en sympathisanten. We hopen hen allen een gezellig, sfeervol moment van samenzijn te bieden, zoals Don Bosco het zou gewild hebben. Want voor Don Bosco was het belangrijk om positieve momenten met z’n allen feestelijk te vieren. We verspreiden de boxen dan ook op 4-5 februari, aansluitend op het Don Boscofeest."

Digitaal open leercentrum
"2022 wordt tevens de start van het digitaal open leercentrum. Een oude slaapzaal wordt omgetoverd tot een moderne, multimediale studieruimte waar studeren voor elkeen mogelijk wordt. Concreet zullen er acht kleine ruimtes zijn waar jongeren in alle rust individueel of in kleine groepjes schooltaken kunnen maken, met up-to-date informaticamateriaal. Er worden ook twee grotere ruimtes voorzien voor knutselactiviteiten, kookmomenten, vormings- en overlegmomenten met de internen. Zo kunnen we nog meer op maat van de talenten van onze jongeren werken – en hen de kans geven deze te ontwikkelen. Een droom die werkelijkheid wordt!"

Meer informatie kan u vinden via www.woluweinternaat.be of www.kajdonbosco.be