Don Cafasso, geestelijke gids van Don Bosco en voorbeeldpriester

Cafasso vkwz687

Op 23 juni herdenken we de heilige Jozef Cafasso. Hij werd gezien als de geestelijke gids van Don Bosco én van de jonge salesiaanse sociëteit.

Jozef Cafasso werd in 1811 in Castenuovo d'Asti als derde van vier kinderen geboren. Nog als kleine jongen genoot Jozef de genegenheid van familie en dorpsbewoners die hem bewonderden om zijn opvallende vroomheid. Hij wenste al snel priester te worden en deed zijn theologische studie aan het seminarie in Chieri. In 1833 werd hij tot priester gewijd.

Geestelijk leidsman van Don Bosco
Vier maanden na zijn wijding vestigde Jozef zich in het Kerkelijk Convict van Turijn met het oog op de vervolmaking van zijn priesterlijke en pastorale vorming. Hij bleef er zijn hele leven en werd er zelfs rector. Cafasso verdiepte zich vooral in de spiritualiteit van Franciscus van Sales. Die kennis en geest heeft hij op een merkwaardige en intense wijze aan één van zijn eigen studenten overgedragen... Giovanni Bosco. Vanaf 1841 tot 1860 was Don Cafasso bovendien de geestelijk leidsman van Don Bosco. De bijdrage van Cafasso in de vorming van de persoonlijkheid en spiritualiteit van Jan Bosco is zeer groot en van onschatbare betekenis. Ook heeft hij Don Bosco met raad en daad bijgestaan in de stichting van de salesiaanse sociëteit. Hij heeft hem altijd gesteund.

Priester van de gevangenen
Typisch voor de leer van Don Cafasso is de waardering van de dagelijkse plicht als weg tot heiligheid. "De buitengewone deugd van Don Cafasso bestond erin om zich altijd nauwgezet en trouw toe te leggen op de beleving van de gewone alledaagse deugden", zei Don Bosco daarover. Altijd attent voor de noden van de meest behoeftigen zocht hij de armen op en wist hij hen ook economisch bij te staan. Zijn apostolaat bestond er ook in om gevangenen en ter dood veroordeelden spiritueel te begeleiden. Hij deed dit zo merkwaardig dat hij bekend stond als 'de priester van de gevangenen'.

Parel van de Italiaanse clerus
Jozef Cafasso was een wijs man, een voorzichtig en gereserveerd priester, een ware gids en meester in het geestelijk leven. Hij was de geestelijke gids van heel veel priesters, leken, politici, stichters van congregaties en vrome bewegingen. Pius XI noemde hem 'de parel van de Italiaanse clerus'. Op een bijzondere wijze was Don Cafasso de gids van Don Bosco. Hij heeft Don Bosco en zijn werk ook materieel gesteund en dit vanaf het ontstaan van de salesiaanse congregatie. Na een kortstondige ziekte overleed Jozef Cafasso in Turijn op 23 juni 1860. Hij was nauwelijks 49 jaar. Cafasso werd in 1925 door paus Pius XI zalig verklaard. Zijn opvolger, paus Pius XII, heeft hem in 1947 heilig verklaard.