Jubileum voor vijf Nederlandse salesianen-missionarissen

Carnival 3076952 1920 6n856x1

Vijf van de twaalf Nederlandse salesianen-missionarissen vieren een jubileum. Lang gelden sloten ze zich bij Don Bosco aan in eigen land en hebben een rijke ervaring in verre landen. Graag stellen wij dit kwintet aan u voor.

Arnold de Groot, sinds 1947 in China, is 75 jaar geprofest als salesiaan-coadjuteur. Tot op hoge leeftijd was hij leraar in de technische school “Don Bosco Hong Kong”. Met zijn 95 jaar wordt Arnold nog altijd door zijn oud-leerlingen op handen gedragen, figuurlijk, maar ook letterlijk want oud-leerling Symon is daar zijn trouwe mantelzorger.

Harry van der Velden verblijft sinds 1956 in de VS. Hij viert zijn 65 jaar professie met medebroeders in Stoney-Point bij New York waar hij als salesiaan-coadjuteur werkzaam was in het technisch onderwijs. Op zijn 21ste voor een verdere opleiding tot missionaris naar de VS uitgezonden, heeft Harry zich met grote ijver en levenslust ingezet voor jongeren in Amerika.

Johan Visser, salesiaan-priester, viert op 16 augustus zijn 65 jaar professie. Als priester-student werd Johan in 1956 uitgezonden naar Thailand. In de loop van jaren heeft hij daar talrijke scholen gebouwd, onder meer in de steden Bangkok, Banpong en Hua Hin. Na de val van het wrede regime van Rode Khmer deed hij hetzelfde in het buurland Cambodja. Onder zijn leiding is daar het werk van Don Bosco stevig gevestigd en verspreid. Het missiewerk van pater Johan en zijn medebroeders wordt vanuit Nederland krachtig ondersteund door acties in de provincie Zeeland.

Wim Boksebeld viert binnenkort in Haïti zijn gouden priesterjubileum. Kort na zijn wijding op 13 september 1969 in zijn geboorteplaats Raalte, is hij naar Haïti uitgezonden. Als pastoor, econoom en teamleider van de medebroeders heeft hij daar woelige tijden doorgemaakt. Armoede, strijdgeweld, politieke onrust, natuurrampen, niets is het volk van Haïti bespaard gebleven. Wim staat bekend als een doorzetter en ‘niet-bang-voor-de-duivel’, ook als iemand met hart voor de jongeren. Door een ongeval in eigen huis moest hij vorig jaar naar Nederland overkomen voor operaties en revalidatie. Na een lange periode van hulpbehoevendheid en herstel kon hij in mei van dit jaar terugkeren. Met dit alles is voor Wim het 50ste jaar van zijn priesterschap wel een bijzonder jaar geworden. Hij zal hij nu ongetwijfeld in Haïti als een Gouden Jubilaris worden ontvangen en gevierd. Op onze beurt zijn wij hem dankbaar voor de wijze waarop hij zijn missie heeft volbracht.

Nico Castelijns viert eveneens 50 jaar priesterschap. Nico werd in 1962 uitgezonden naar Australië. Meerdere salesianen uit Nederland emigreerden destijds naar Australië om zich daar verder op een missie-bestemming voor te bereiden. Nico werd door de Australische oversten benoemd in de missie van West Samoa. Salesiaan en missionaris zijn, is werken in een team. En dat vereist beschikbaarheid. Pater Castelijns heeft dat in de jaren van zijn priesterschap getoond. Zo is Nico op veel plaatsen als een “Goede Herder” bekend geworden. Gewijd op 27 december 1961, verwachten wij dat onze “Gouden Herder” rond de jaarwisseling op verlof naar ons land zal komen.

Bron: Don Bosco NU 2019/2