Katholiek Onderwijs Vlaanderen roept oktober uit tot klimaatmaand

Klimaat 1vy0o07

Van de droge zomer in Vlaanderen tot het noodweer verder van huis: de klimaatcrisis is alomtegenwoordig. Katholiek Onderwijs Vlaanderen wil niet aan de kant blijven staan en roept als netwerkorganisatie haar leden op om van oktober de klimaatmaand te maken.

De volgende weken worden voorbeelden van scholen die klimaateducatie een prominente plaats geven uitgewisseld en Katholiek Onderwijs Vlaanderen zal ook meestappen in de nationale klimaatbetoging op zondag 23 oktober. “De zorg om het klimaat zit in het DNA van het katholiek onderwijs”, zegt Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen. "De klimaatcrisis gaat iedereen aan en de jonge mensen het meest van al. Daarom inspireren we onze scholen om van oktober de klimaatmaand te maken.”

"Duurzaamheid krijgt de nodige aandacht via onze leerplannen"

Duurzaamheid als centraal thema
“In de visie van de katholieke dialoogschool is duurzaamheid een van de bouwstenen, net als solidariteit met volgende generaties en andere mensen op deze planeet”, zegt Lieven Boeve. “Zowel in het basis- als secundair onderwijs krijgt duurzaamheid de nodige aandacht via onze leerplannen. Daarmee gaan schoolteams vanuit een eigen aanpak aan de slag en die inspanningen willen we in de maand oktober stimuleren.”

Ondersteuning van scholen
D
e komende weken verspreidt de pedagogische begeleiding van Katholiek Onderwijs Vlaanderen extra voorbeelden van goede praktijk op school rond klimaatverandering. Daarbij worden duidelijke linken gelegd naar de leerplannen. “We verspreiden voorbeelden om te inspireren, om de leerlingen te sensibiliseren en als goed geïnformeerde burgers stappen voorwaarts te zetten richting duurzaamheid”, besluit Lieven Boeve.

Op vrijdag 21 oktober bezoekt Lieven Boeve enkele scholen die de zorg om het klimaat structureel inbedden in het curriculum en de schoolwerking. Op zondag 23 oktober wandelt Katholiek Onderwijs Vlaanderen mee in de nationale klimaatmars. We roepen ook onze scholen op om (op individuele basis, of met de klas of met de school) op die dag naar Brussel af te zakken.