Katholiek Onderwijs Vlaanderen tevreden met nieuwe aanpak eindtermen

Onderwijs 1hyc8u7

Katholiek Onderwijs Vlaanderen reageert tevreden op het akkoord dat de Vlaamse regering goedkeurde over de aanpak voor de ontwikkeling van nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad secundair onderwijs. Dat was nodig na de vernietiging van die eindtermen door het Grondwettelijk Hof op 16 juni 2022.

Het Hof bepaalde toen dat eindtermen minimumdoelen moeten zijn, verzoenbaar met de verschillende pedagogische projecten van onderwijsverstrekkers. De nieuwe manier van werken komt tegemoet aan de kritiek van het onderwijsveld over de gehanteerde methodiek, de omvang, de gedetailleerdheid en de haalbaarheid van de eindtermen. De uitgezette tijdslijn zorgt ervoor dat onze scholen nog juist op tijd nieuwe eindtermen zullen hebben om het curriculum voor leerlingen van de derde graad op te starten.

Lieven Boeve, directeur-generaal van Katholiek Onderwijs Vlaanderen: “Onderwijskwaliteit heeft niets te maken met kwantiteit van eindtermen, maar gaat over de diepgang waarmee je die kan realiseren. En daarvoor heb je voldoende onderwijstijd nodig: pas dan kan je leerlingen die het moeilijker hebben goed ondersteunen, en wie meer aankan bijkomend stimuleren en laten excelleren. Vanuit de diversiteit aan eigen pedagogische projecten engageert het katholiek onderwijs in Vlaanderen zich tot die kwaliteit.”