Katholieke jongeren willen meer solidair en broederlijk Europa

Parlement 1e8bhhn

"Europese jonge katholieken streven naar een meer verenigd Europa op basis van zijn fundamentele waarden van solidariteit, broederschap en respect." Dat staat te lezen in het rapport van de Commissie van Bisschoppenconferenties van de EU (COMECE).

Dit 13 pagina's tellende rapport bundelt de concrete beleidsvoorstellen en suggesties van een honderdtal katholieke jongeren die in juni 2021 hebben deelgenomen aan een katholieke jongerenconventie over 'De toekomst van Europa'. Het pleit voor meer solidariteit tussen de regio’s en de generaties, de versterking van broederlijkheid en solidariteit en een Europa "waarin niemand achterblijft".

Meer aandacht voor kansarme jongeren
Europa wordt ook aangemaand tot bijzondere aandacht voor de werkgelegenheid van jongeren, de toegankelijkheid van het onderwijs en mogelijkheden tot bijscholing en levenslang leren. Europese instellingen moeten meer steun geven aan jongeren uit kansarme groepen, zodat ook zij meer kans krijgen om deel te nemen aan uitwisselingsprogramma's en bijscholingscursussen.

Duurzamere samenleving
Een bijzonder aandachtspunt is de uitbouw van een duurzamere samenleving. Europa moet op dat vlak een ambitieuzer beleid nastreven en wereldwijd een voortrekker worden in het streven naar een duurzame samenleving. Een eerste kans daartoe biedt de komende VN-Conferentie over Klimaatverandering (COP-26) in Glasgow. Tot slot dringen de jongeren aan op een nauwere samenwerking tussen de Europese instellingen en de vertegenwoordigers van de erkende erediensten.