Kennismaking met Godly Play in Hechtel

Laag201 1c52e56

Op zaterdag 1 december kwamen Marleen en Els langs bij de medewerkers van Don Bosco in Hechtel voor een kennismaking met Godly Play.

Godly Play is een speelse methode van geloofsinitiatie en –communicatie die vertrouwt op de kracht van Bijbelverhalen. Het spelen en vertellen van deze verhalen is een fundamenteel onderdeel van de methode. Op deze manier wil Godly Play kinderen en volwassenen helpen om de christelijke taal beter te verstaan.

Bij aankomst stond er al een heleboel spelmateriaal uitgestald dat meteen tot de verbeelding sprak. Marleen en Els nodigden de aanwezigen uit om meteen in een verhaal te duiken en samen een volledige Godly Play-samenkomst te beleven. Eerst stond er met de parabel van de zaaier een Nieuwtestamentisch verhaal op het programma. Deurwachter Els liet de aanwezigen één voor één binnen. Verteller Marleen vertelde vervolgens het verhaal met de gebaren en het spelmateriaal. Nadien was het tijd voor het vraaggesprek dat hielp om de verschillende facetten van het verhaal te belichten (rationeel, emotioneel, exegetisch en persoonlijk). Vragen worden in dit gesprek altijd volgens een vast stramien geformuleerd: ‘Ik vraag me af…’. Elke aanwezige kreeg op die manier de kans om het verhaal te laten doordringen. Een heleboel mooie inzichten werden met elkaar gedeeld. In de creatieve verwerking kon iedereen dan kiezen hoe hij of zij met het verhaal aan de slag ging: er werden zaadjes geplant, er werd getekend en geschreven, en ook het Bijbelverhaal werd opnieuw voorgelezen. Elke Godly Play-samenkomst eindigt met een feest en dat was nu ook het geval: er werd dank gezegd en we deelden wafeltjes en een drankje.

Als tweede verhaal kwam het Oudtestamentische verhaal van de Grote Familie aan bod. De rollen waren deze keer omgekeerd: Marleen was deurwachter en Els vertelde het verhaal. De woestijnzak met echt zand bracht het verhaal tot leven. Ook nu hielp het vraaggesprek om de verschillende facetten van het verhaal van Abra(ha)m, Sara(i), Isaak en Rebecca aan bod te laten komen. De creatieve verwerking en het feest werden nu overgeslagen. Marleen en Els sloten de bijeenkomst af met een korte presentatie over Godly Play. Het was een deugddoende en inspirerende avond.

Meer info over de Godly Play-methode vind je op de website: www.godlyplayvlaanderen.be.

Bisdom Hasselt heeft een uitleencentrum waar je spelmateriaal kan ontlenen. Meer info op www.bisdomhasselt.be/bibliotheek en bij Els via els.agten@bisdomhasselt.be.