Kennismaking met het charisma van Maria Mazzarello

Maria20 Mazzarello 25sfe85
Maria Mazzarello deed voor meisjes wat Don Bosco voor jongens deed

Op zaterdag 9 maart staat de jaarlijkse studiedag ‘Opnieuw van Don Bosco vertrekken’ van Don Bosco Vorming & Animatie gepland. Vanuit het charisma van Maria Mazzarello wordt er gekeken naar hoe haar ‘opvoedend moederschap’ inspirerend kan zijn voor de actuele jeugdpastoraal. De Braziliaanse zuster Eliane Petri neemt de deelnemers van deze studiedag mee op weg.

Invulling van het thema

In het leven van Maria Mazzarello neemt het spirituele moederschap een belangrijke plaats in. “Moeder zijn” vertaalt zich voor haar in toewijding, zorg en groei zowel naar God als naar degenen die haar zijn toevertrouwd en haar medezusters. Daarbij is Maria van Nazareth een bron van inspiratie. Naar haar voorbeeld begeleidde Maria Mazzarello de eerste zustergemeenschappen in het op weg gaan met jongeren. In haar uiteenzettingen verdiept Eliane Petri de ervaring van het “opvoedend moederschap” van Maria Mazzarello. Deze vorm van moederschap inspireert de zusters wereldwijd om zich in te blijven zetten voor een actuele jeugdpastoraal die aansluit bij de leefwereld van de jongeren.

Over de spreker

Eliane Petri werd geboren in Brazilië. Nadat ze in 2017 aan de Salesiaanse Universiteit (UPS) te Rome een doctorstitel behaalde in de Spirituele Theologie, doceert ze aan de Faculteit Pedagogische Wetenschappen van het ‘Auxilium’ verschillende cursussen rond spiritualiteit. In haar werk legt ze zich voornamelijk toe op de typische elementen van een salesiaanse spiritualiteit (Don Bosco en Maria Mazzarello).

Meer informatie over het programma of de inschrijvingen kan u hieronder vinden: