Kerngroep DBWave blijft stappen zetten: "We komen van ver"

Dbw w0moope

Dinsdagavond kwamen Ingrid De Geyndt, Dirk Kerckhoven en Claire-Eline Theyskens samen voor een stand van zaken omtrent DBWAVE om zo aan de slag te gaan met het narrative report.

"We bespraken waar we momenteel stonden en welke weg er al werd afgelegd. We komen van ver wat internationalisering betreft. Een van de doelen in het internationaal programma van DBWAVE is het uitbouwen van internationalisering binnen het Don Bosco Onderwijscentrum", vertelt Claire-Eline.

Kerngroep internationalisering
"We hebben sinds dit jaar een kerngroep internationalisering vanuit het DBOC", gaat Claire-Eline verder. "Momenteel nemen Ingrid en ik de leiding over een kerngroep van leerkrachten die interesse hebben in internationalisering of hun schouders willen zetten onder Europese scholenuitwisselingen of job shadowing via Erasmus+. Op dit moment proberen we met de kerngroep zicht te krijgen op hoeveel leerlingen interesse hebben in een buitenlandse ervaring en hoeveel leerkrachten en leerlingen nu al kunnen genieten van deze opportuniteit. Dit alles brengen we samen in een Mobility Charter. Op die manier hebben we zicht op hoeveel leerlingen van TSO en BSO in 2022 kunnen deelnemen aan een (voor velen) eerste internationale schoolervaring."

Globale ontwikkelingsdoelen
"Op termijn willen we deze uitwisselingen inhoudelijk koppelen aan de globale ontwikkelingsdoelen (waar VIA Don Bosco reeds rond werkt) zodat jongeren ervaringen met elkaar kunnen uitwisselen en zo wereldburgerschapseducatie vorm krijgt", besluit Claire-Eline.

Ben je leerkracht of directie van een Don Bosco-school en heb je zin om aan te sluiten bij de kerngroep voor internationalisering in het Don Bosco onderwijs? Contacteer dan: kerngroepdbwave@donboscohalle.be.