"Kinderen en jongeren niet loslaten"

01 IMG 20231013 103323611
Afgevaardigd bestuurder Cyriel Craeghs stelt de vernieuwde visie voor

Op vrijdag 13 oktober 2023 stelde Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen haar nieuwe hulpverleningsvisie voor tijdens een academische zitting. 'Kinderen & jongeren niet loslaten' luidt het en twee belangrijke thema's staan daarin centraal: het verblijf voor kinderen en jongeren zo kansrijk mogelijk maken én aandacht besteden aan een kwalitatieve relatieopbouw.

Zo'n vijf jaar geleden, in 2018, stelde Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen ook al een vernieuwde hulpverlengingsvisie voor. Toen kwam professor Macqenaere van de universiteit van Mainz op de academische zitting spreken. "De professor heeft langdurig onderzoek gedaan over ‘wat werkt in de hulpverlening’ en wij vroegen hem toen te reflecteren over onze visie. Hij was hierover zeer te spreken", legt afgevaardigd bestuurder Cyriel Craeghs uit. "Nog geen vijf jaar later stellen we al een nieuwe visie voor. Heeft de professor zich dan vergist dat wij nu reeds aan een herwerking toe waren?"

Uiteraard niet. "Het hulpverleningslandschap en bij uitbreiding het maatschappelijk gebeuren evolueert dermate dat ook wij dienden bij te sturen", gaat Cyriel voort. "Anderzijds is het ook een mooie gelegenheid om als organisatie met je medewerkers bij te praten en te zoeken naar gemeenschappelijkheid en verbondenheid."

Centrale lijnen

"Naast het integreren van onze afdelingen in plaatselijke netwerken, de toename van rechtstreeks toegankelijke hulp, het streven naar meer flexibiliteit en het meer aanklampend werken met cliënten, springen natuurlijk er twee centrale lijnen bovenuit", aldus Cyriel. "Ten eerste: hoe kunnen wij het verblijf voor kinderen en jongeren zo kansrijk mogelijk maken en ten tweede: de aandacht voor een kwalitatieve relatieopbouw."

Tijdens de academische zitting reflecteerde Yvonne Denier als ethica van KULeuven samen met Caroline Vrijens, kinderrechtencommissaris, over de vernieuwde hulpverleningsvisie, beiden met de nodige waardering. Tot slot kreeg provinciaal Bart Decancq het eerste exemplaar symbolisch overhandigd. Hij rondde af met een waarderend en ondersteunend woordje voor alle medewerkers van Don Bosco voor hun volgehouden inzet in niet steeds zo makkelijke tijden.

Auteur: Tim Bex