Kristine Decroos neemt na 33 jaar afscheid van De Takel

Kristine20 Decroos kpry4wk

Op vrijdag 23 september was het feest in De Takel Oostende. Feest met een lach en een traan, want er werd afscheid genomen van Kristine Decroos. Na 33 jaar verlaat zij De Takel met heel veel mooie herinneringen aan haar tijd als begeleider en directeur.

Meer dan 250 genodigden vonden de weg naar De Takel om Kristine in de bloemetjes te zetten. Cyriel Craeghs, afgevaardigd bestuurder van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen, bedankte Kristine voor haar jarenlange inzet voor De Takel en haar groot hart voor jongeren en gezinnen die het minder gemakkelijk hebben in onze maatschappij.

"Tot op vandaag betekent dit werk van Don Bosco veel voor jongeren met minder kansen"

Droom van Don Bosco waarmaken
Kristine op haar beurt drukte haar diepe respect en dankbaarheid uit voor de vele ontmoetingen en ondersteunende mogelijkheden die ze mocht ondervinden in de voorbije 33 jaar. "Tot op vandaag betekent dit werk van Don Bosco veel voor jongeren met minder kansen en met kwetsuren of voor zuchtende gezinnen die een nieuwe adem nodig hebben. Vele handen samen maken De Takel tot de droom die ook Don Bosco nastreefde: een plaats waar ruimte is voor ontmoeting, leren en spelen, als het ware een tweede thuis op maat van de jongeren en hun context.”

Daar gaat ze
De medewerkers van het dagcentrum en het jeugdhuis zongen vervolgens een zelfgemaakte ode aan Kristine op de tonen van ‘Daar gaat ze…’ van Clouseau. Het werd een feest met een lach en een traan, een fijne ontmoeting van jong en oud, van gezinnen en medewerkers van toen en nu, van vrijwilligers, sympathisanten, sponsors en mensen uit de salesiaanse familie.