"Kwetsbaar zijn is schoonheid tonen"

Vorming20kwetsbaarheid xg8ld93

“There’s a crack in everything, that’s how the light gets in”, zingt Leonard Cohen. Op 28 april 2021 ontmoetten een 20-tal Don Boscowerkers (opvoeders, leerkrachten …) uit Duitsland, Oostenrijk, Nederland en België elkaar virtueel. Dit in het kader van de vormingsdag 'Discovering the power of vulnerability together with young people.'

Deze themadag was een initiatief van Don Bosco Bildungsforum (Oostenrijk), Jugendpastoralinstitut Don Bosco (Duitsland) en ons eigene Don Bosco Vorming & Animatie. Samen gingen de deelnemers op zoek naar de kracht van kwetsbaarheid samen met jonge mensen. Wat is kwetsbaarheid in deze wereld? Hoe ga je ermee om als Don Boscowerker? Hoe kun je jongeren meer weerbaarheid geven?

Volgens Kintsugi dragen de sporen van breuken en herstel bij aan de schoonheid van een voorwerp.

Breuken zijn deel van de schoonheid
"We leerden Kintsugi (金継ぎ: 'gouden verbinding') kennen, de Japanse kunst van het repareren van gebroken keramiek met goud-of zilverkleurige lak", vertelt Kaatje Dermaut, leraar Engels en godsdienst in Don Bosco Halle. "Volgens deze Japanse leer dragen de sporen van breuken en herstel bij aan de schoonheid van een voorwerp. Ook als mens kan je 'helen', en deze herstel-aders kunnen iets nieuws, iets mooiers tot stand brengen. In breakoutrooms onderzochten we in kleine groepjes de volgende vragen: hoe kunnen we Kintsugi in ons eigen leven toepassen? Hoe zou het voelen indien we niet langer meer de barsten in ons leven moesten verbergen? Is kwetsbaarheid niet eerder een kans tot groei en een teken van innerlijke kracht?"

Kwetsbaarheid als bron van hoop
"Ook Don Bosco had ‘barsten’ in zijn leven te verwerken: onder meer het verlies van zijn vader als kleine jongen, zijn fragiele gezondheid, tegenkantingen uit verschillende hoeken, financiële problemen, verdachtmakingen in de pers. Deze beproevingen lieten Don Bosco niet onberoerd, maar tegelijk kwam hij de onvermoede krachten van humor, creativiteit, hoop, geloof in zijn jongeren, vertrouwen in de voorzienigheid (die best ook een handje geholpen werd), trouw aan zijn roeping, op het spoor. We ontdekten dat Don Bosco geen superman was, maar een medemens die zich liet raken door het lot van de jongeren en erin slaagde van zijn eigen kwetsbaarheid een geboorteplek te maken van liefde, verbinding, vreugde, moed, authenticiteit, empathie en creativiteit. Kwetsbaarheid als bron van hoop en de weg naar een betekenisvol leven." (lees verder onder de foto)

Enkele deelnemers van de online vorming.

Kwetsbaar zijn is schoonheid tonen
"In de namiddag gingen we op zoek hoe we als Don Boscowerkers samen met de jonge mensen waarmee we werken, kwetsbaarheid in ons leven kunnen toelaten", gaat Kaatje verder. "Enkele bruikbare tips uit onze brainstorm: Blijf authentiek in alles wat je doet. Hanteer een open vizier, zodat kwetsbare mensen zich veilig voelen, veroordeel niet. Waardeer kleine stapjes bij de ontwikkeling van jongeren. Tracht een rolmodel te zijn. Wees aanwezig, beschikbaar en luister. Daag jonge mensen uit en laat hen ook van andere meningen proeven. Wees niet te streng voor jezelf indien niet alles loopt als je gehoopt had. Kwetsbaar zijn is schoonheid tonen."

"De coronapandemie heeft littekens achtergelaten in onze maatschappij, over de landsgrenzen heen: niemand werd gespaard van isolement, gebrek aan sociaal contact, verlies van geliefden, onzekerheid over de toekomst. Toch kwamen we tot de hoopgevende conclusie dat we niet ondanks, maar dankzij onze eigen kwetsbaarheid een rol van betekenis kunnen spelen voor en met onze jongeren."