Lectio Divina bij de Vrijwilligsters van Don Bosco

Eric20haelvoet20internet xjrltgp

De Vrijwilligsters van Don Bosco mochten te Ranst genieten van een verrijkende Lectio Divina, geleid door Eric Haelvoet. Hij lichtte de Bartimeusmethode toe en begeleidde vervolgens de groep doorheen de verschillende fases.

Zoals het licht van de dagen gedurende deze maand langzaam aangroeit, werpt de Lectio Divina ook steeds meer licht op het Woord van God. De evangelietekst van Johannes over de bruiloft te Kana ging open als een diep gebeuren dat ons eigen leven raakt, beroert en richting geeft.

Eric sloot af met de prachtige toepasselijke ballade van J.W.F. Werumeus Buning (Verzamelde gedichten, EM. Querido’s Uitgeverij N.V., Amsterdam 1970).

Op een bijbeltje, door de muizen aangevreten,
om hare nesten te verbeteren.

Wie zal ’t verstand der muis doorgronden,
die in de bijbel heeft gevonden
verzorging voor haar nageslacht?

Veel zachter slapen kinder-muizen
die tussen de profeten huizen,
dan menig mens, in menig nacht.

Prins Jezus, zijt Gij zo vergeten,
dat thans de muizen bijbels vreten?

Hierover heb ik nagedacht
bij menig dag, in menig nacht,

en zie: een klein dier doet ons weten
wat mensen zo vaak zijn vergeten:
Gods Woord behoedt het nageslacht
.