"Leerlingen helpen en ondersteunen in het zoeken naar rust"

Rrust 72z93bp

In Basisschool De Puzzel Haacht merkten de leerkrachten op dat het voor sommige leerlingen niet eenvoudig is om tot rust te komen. Iets wat de directie van de Don Boscoschool niet graag zag en waar ze dan ook zo snel mogelijk verandering in wilde brengen.

"Rust. Rust in je hoofd. Rust in je lichaam. Het is voor ieder van ons belangrijk, zowel voor jong als minder jong", vertelt directrice Els Van der Auwera. "We merkten op dat het voor sommige leerlingen niet eenvoudig is om tot rust te komen. Bij sommigen zit het hoofdje snel vol, bij anderen is de onrust in het lichaam zo groot dat stilzitten veel van hen vraagt. Maar als dat hoofdje vol zit of ze kunnen zich niet concentreren, dan wordt het leren moeilijk. Frustraties worden groter, de onrust in het hoofd of het lichaam ook."

Zoeken naar rustpunt
"Daarom wilden we onze leerlingen helpen en ondersteunen in het zoeken naar hun rustpunt. In elke klas zijn er verschillende initiatieven zoals yoga, prikkelarmer werken door middel van een hoofdtelefoon of een studybuddy, een werkmoment met rustige muziek, een ‘verkeerslicht’ dat aangeeft of er al dan niet mag worden samengewerkt en bijgevolg gepraat worden, een verhaal in een luisterhoek, enzovoort.

"We werkten ook twee rustplekken uit. De leerling is hier alleen, maar de leerkracht is nabij"

Rustplekken
"Daarnaast werkten we in de lagere school twee rustplekken uit: één in het kloostergebouw en één in de nieuwbouw. Zo’n rustplek is een ruimte met weinig prikkels. Er liggen kussens of er staat een zetel, er liggen boekjes en puzzels, er hangen kleine lichtjes ... De leerling kan hier zelfstandig naar toe komen nadat hij of zij de leerkracht hiervan op de hoogte bracht. De leerling is hier alleen, een leerkracht is nabij. Als de leerling zijn of haar rust heeft teruggevonden, kan die terug naar de klas gaan. Voor de kleuterschool zijn we nog zoekende naar een geschikte plek.

Opvangsysteem
"Soms zijn de frustraties of de onrust te groot en lukt het niet om zelf die rust te vinden of om zelf naar de rustplek te gaan. Op dat moment is het nodig dat de leerling even uit de klas wordt gehaald en naar zo’n rustplek wordt gebracht. We werkten hiervoor een opvangsysteem uit waarbij er tijdens de schooluren een leerkracht back-up is zodat die de leerling uit de klas kan halen. Deze leerkracht blijft tevens nabij zodat de leerling de nodige rust kan vinden. Wanneer dit gebeurt, worden jullie als ouders hiervan op de hoogte gebracht. Merken we dat dit regelmatig gebeurt, dan zetten we ons samen aan tafel en zoeken we samen naar de juiste zorg voor het kind."