LEONhuis sluit zich aan bij Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen

LEON vmhr87r

Sinds 1 januari 2022 heeft het LEONhuis een nieuw en warm onderkomen gevonden onder de koepel van VZW Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen. Het LEONhuis is gevestigd in Hasselt en is een LEer- en ONtwikkelhuis dat de brug wil maken tussen onderwijs en welzijn, met als doel om gelijke onderwijskansen te creëren voor alle kinderen.

"Sinds een vijftal jaren besteden de mensen van het LEONhuis in Hasselt bijzondere aandacht aan de meest kwetsbare leerlingen, zowel uit de KT-scholengroep als ver daarbuiten", vertelt Cyriel Craeghs, afgevaardigd bestuurder van Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen. "Via diverse projecten geven ze het beste van zichzelf om kinderen en gezinnen te ondersteunen en trachten ze een brug te slaan tussen onderwijs en welzijn."

Groeiende organisatie

Guy Meert is de algemeen zakelijk directeur van de KT-scholengroep in Hasselt en zag hoe het LEONhuis een enorme groei doormaakte. ""In de loop der jaren is het LEONhuis uitgegroeid tot een organisatie die qua grootte niet moet onderdoen voor een gemiddelde school", legt hij uit. "Gezien de richting die het LEONhuis ingeslagen is, is de tijd rijp om de deuren open te zetten en hen een eigen weg te laten gaan. We zijn dan ook verheugd dat de organisatie sinds 1 januari 2022 een nieuw en warm onderkomen heeft gevonden onder de koepel van VZW Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen."

Partners
Jeugdhulp Don Bosco Vlaanderen wenst de Scholengroep Kanunnik Triest uitdrukkelijk te danken voor wat het LEONhuis dankzij hun ondersteuning heeft kunnen bereiken. "Uit erkentelijkheid blijven wij hen als een geprivilegieerde partner beschouwen en zullen wij hen met onze opgebouwde expertise en kennis blijven ondersteunen", besluit Cyriel Craeghs.

Meer informatie over het LEONhuis kan je vinden op hun Facebookpagina.