Zaterdag 17 februari... met lichte vriestemperaturen maar onder een stralend winterzonnetje, organiseerden de Medewerkers van Don Bosco Hechtel voor de vierde maal op rij de vormelingendag met als thema ‘Let it shine’. Maar liefst 125 kandidaat-vormelingen schreven zich in voor deze dag.

Zij kwamen vanuit de federatie Peer met als parochies Peer centrum, Grote Brogel, Kleine Brogel en Wijchmaal en vanuit de federatie Hechtel-Eksel met als parochie Eksel. De deuren openden omstreeks 9.30 uur, maar al eerder stonden heel wat kinderen te popelen om deze dag mee te maken. Ze werden op een ludieke wijze verwelkomd door IJD en meteen was de toon gezet voor deze dag. De sfeer, het enthousiasme, de nieuwsgierigheid waren van de gezichten af te lezen.

Er werd een aanbod gedaan van maar liefst 22 werkwinkels, opgedeeld in een viertal categorieën zodat ieder kind één keuze kon maken binnen iedere cate- gorie. Zo was er voor ieder kind een verscheiden aanbod, gaande van luiste- ren naar tal van getuigenissen tot actief communiceren tot speels handelen of doen. Ik citeer hierbij graag een uitspraak van een van de catechisten: “Ik heb de kinderen naar hun beleving/ervaring gevraagd en deze was over degehele lijn positief. Zelf heb ik het ook als een fijne dag mogen ervaren. Hetverhaal van Jan Baptiste was heel ontroerend, ingrijpend. Hij praatte stil maar dàt had zelfs iets met zijn verhaal te maken. De manier waarop de kinderen heel gericht luisterden, heel stil waren en hun oren spitsten was zeer ontroerend. Deze man had nog heel veel kunnen vertellen, heel veel mensen kunnen boeien. De werkwinkel “ concreet iets doen voor een ander...” . Ze vonden het fijn om iets te doen voor een ander. Ik was nieuwsgierig en vroeg hen voor wie ze iets gingen maken. De één iets voor zijn peter, de ander voor zijn oma, zijn mama, zijn zusje, ... Deze jongeren hechtten er ook veel belang aan om dit knutselwerkje mooi af te werken. Ze waren er echt wel trots op.” Tijdens het tafelmoment ‘s middags werd de tomatensoep met balletjes weer erg gesmaakt. Gelukkig konden we zoals gewoonlijk rekenen op heel wat vrijwillige medewerkers die bedeelden en nadien zorgden voor de opruim. Geweldig niet!?

Nadat de kinderen hun vier werkwinkels beleefd hadden, werd er even gepauzeerd bij een drankje en een zelf gebakken wafel, met dank aan Lucienne en Leo ! Niet te versmaden. De dag werd afgerond met een stemmige, betekenisvolle eucharistieviering voorgegaan door Dieter Verpoest (sdb). Het werd een viering van en met en door kinderen. De kinderen schreven zelf tijdens de werkwinkels ‘Getuigenissen’ hun voorbeden, kinderen brachten de offergaven aan met onder meer attenties die ze maakten voor iemand die zij zeer genegen waren of voor iemand met wie ze de draad terug wilden opnemen. Ook het moment waarop de ‘vredewens’ werd gezongen en we onderwijl de vrede aan mekaar gaven was heel ingrijpend. Verrassend was ook dat vele ouders spontaan mee eucharistie kwamen vieren. Het was bijzonder met zo velen samen te kunnen vieren!

Spontaan werden er ook nog woorden van dank en waardering uitgesproken door een catechiste van Kleine Brogel voor het welslagen van deze dag. In- derdaad vanaf oktober waren catechisten en medewerkers van Don Bosco bezig om deze dag rijkelijk te voorzien van catechetische inhoud. Als we terug- kijken op deze dag, hoeven we niet bescheiden te zijn en mogen we terecht zeggen het was ‘goed’. We zijn ervan overtuigd dat kinderen, catechisten, medewerkers van Don Bosco vreugde en voldoening halen uit zo’n geloofs- dag. We denken nu reeds aan onze volgende editie, een eerste lustrumeditie!