In een lang en diepgaand interview sprak Rossano Sala (sdb) een bijzondere secretaris op de komende bisschoppensynode die handelt over de situatie van de jeugd en de Kerk. Hij wees duidelijk op het belang om te luisteren naar de wereld van de jonge mensen. Het thema van de aanstaande synode raakt de salesianen. Zij leven voor de jongeren. De synode daagt hen uit en roept hen op om als erfgenamen van een heilige hun ervaringen te delen. Don Bosco leefde met de jongeren in een relatie van vertrouwen, vriendschap en familiegeest

Wat betekent de pre-synodale ontmoeting van jongeren? (19-22 maart) Met deze synode wil paus Franciscus het woord geven aan jonge mensen. Het is een moment waarop de Kerk ervan overtuigd moet zijn dat we niet over jongeren kunnen spreken als we ze niet laten praten, als we niet eerst naar hen geluisterd hebben. De pre-synodale bijeenkomst is een moment waaropjongeren hun mening kunnen uiten zonder filters.

Wat willen jonge mensen vragen aan de Kerk?

Veel bisschoppenconferenties laten zien dat jongeren niets vragen van de kerk. Wel zijn ze geïrriteerd door de aanwezigheid van de Kerk en ze voelen zich er niet op hun gemak. Wij vragen ons af: zijn deze jongeren nihilisten, zijn het jonge mensen die ons haten? Neen! Achter deze overwegingen zijn er redenen die ons moeten doen nadenken.

“Don Bosco leefde met de jongeren in een relatie van vertrouwen, vriendschap en familiegeest.”

Wat gebeurt er met de jongeren?

Jonge mensen zijn meer dan anderen geraakt door seksuele en economische schandalen. Van priesters verwachten jonge mensen dat ze voorbereid zijn voor de pastoraal en openstaan voor dialoog ... Er zijn veel redenen waarom jonge mensen ons niet volgen, omdat we niets betekenen voor hen... In plaats daarvan willen ze een Kerk die een thuis, een familie is; een kerk die onthaalt en een plaats is waar een jongere zich goed kan voelen ...

Jongeren vragen een Kerk die een familie is. Is dit geen salesiaans-bericht? Voor ons salesianen zijn deze woorden mooi en belangrijk. We hebben van Don Bosco een familiegeest ontvangen. Het feit dat een jongere zich kan thuis voelen bij ons, dat hij welkom is en openlijk mag spreken en dat men familiaal met elkaar omgaat, maakt deel uit van onze spiritualiteit. Laten we eens nadenken over wat Don Bosco’s “Brief uit Rome” ons zegt. Die spreekt van vertrouwen, vriendschap, familiegeest...