Mamma Margherita, liefdevolle moeder voor ontelbare jongens

Mamma buastrt

Vandaag gedenken we Mamma Margherita, de moeder van Don Bosco. Zij overleed op 25 november 1856 en was gedurende haar hele leven een enorme steun voor haar zoon en ontelbare andere jongens.

Margherita Occhiena, een eenvoudige boerin zonder opleiding of theologische kennis maar met de zachtheid van een moederlijk hart en met de kracht van haar geloof, lag ongetwijfeld aan de oorsprong van de priesterroeping van Giovanni, haar jongste die wij kennen als ‘Don’ Bosco. Hij zal zelf getuigen dat zij levenslang een grote invloed op hem heeft gehad.

Bittere armoede
Toen vader Francesco Bosco in 1811 weduwnaar werd, bleef hij achter met een zoontje van drie. Hij hertrouwde anderhalf jaar later met Margherita Occhiena. Ze kregen twee zoontjes, Giuseppe en Giovanni. In mei 1817 overleed Francesco. Giovanni was dan nog geen twee jaar oud. Mamma Margherita bleef alleen achter met drie kleine jongens. Ze maakte op geen enkele wijze een onderscheid tussen Antonio uit het eerste huwelijk van haar man en haar twee eigen kinderen.

De eerste jaren waren getekend door bittere armoede. Met hard werken en met een diep geloof dat God nooit zou nalaten in het nodige te voorzien, sloegen ze er zich als gezinnetje doorheen. De drie opgroeiende zonen werden al snel mee ingeschakeld in het werk op hun boerderijtje. Er durfden ook al eens spanningen ontstaan tussen de oudste en de jongste, zeker als die laatste sprak over zijn droom om priester te worden. Giovanni zag wel in dat de financiële middelen ontbraken om studies te betalen, maar hij was een doorzetter en kreeg de onvoorwaardelijke steun van zijn moeder die er wonderwel in slaagde om haar kinderen met elkaar te verzoenen.

Onvoorstelbaar avontuur

Giovanni trok als jonge priester naar Turijn, werkte dag en nacht voor de meest kwetsbare en uitgebuite jongeren en raakte na enkele jaren zwaar ziek door totale uitputting. Hij verbleef drie maanden bij zijn moeder om te recupereren en vroeg haar toen of ze mee wilde gaan naar Turijn. Een onvoorstelbaar avontuur voor een vrouw die nog nooit zo ver van huis was geweest, haar andere kinderen en kleinkinderen moest achterlaten en geen benul had van wat haar te wachten stond. Ze was vanaf november 1846 niet alleen de steun en toeverlaat voor haar zoon priester, maar gedurende 10 jaar ook de liefdevolle en hardwerkende ‘Mamma’ van ontelbare jongens die in de grootstad hun moeder moesten missen of die zelfs nooit een moeder gekend hadden.

Don Bosco heeft bijzonder sterk het gemis gevoeld toen zijn moeder overleed op 25 november 1856. Anderzijds was hij er, samen met de vele jongens die hun ‘Mamma’ verloren, van overtuigd dat zij hen vanuit de hemel niet in de steek zou laten. Op 25 november vieren wij, salesianen, zoals ieder jaar de eucharistie ter nagedachtenis van onze overleden ouders, met grote erkentelijkheid voor wie ze voor ons geweest zijn. Alle medebroeders van wie hun ouders nog leven, bidden op diezelfde dag van ganser harte om Gods zegen voor deze schatten van mensen die mee aan de oorsprong liggen van onze roeping.