“Maria Mazzarello? Groots in haar kleinheid”

Maria20 Mazzarello 25sfe85

Op 13 mei gedenken we de heilige Maria Mazzarello. Maïn – zo noemde men haar - groeide op in een landbouwersgezin en zette zich als jonge vrouw in voor het lot van de meisjes in haar dorp, die op jonge leeftijd al zware arbeid moesten verrichten.

Wanneer Don Bosco het dorp in 1864 bezoekt, klikt het meteen tussen de twee. Ze vinden elkaar in een droom die ze samen willen verwezenlijken. Don Bosco schrijft een leefregel voor de Dochters van Maria Hulp der Christenen, beter bekend als de Zusters van Don Bosco. Maria Mazzarello sterft op 14 mei 1881 en wordt op 24 juni 1951 heilig verklaard. Ook vandaag, 140 jaar na haar dood, blijft Maria Mazzarello dé inspiratiebron voor de Zusters van Don Bosco.

Maria Mazzarello inspireert me…

“omdat ze zo eenvoudig in het leven stond en ze ondanks de vele moeilijkheden dapper verder deed. Ze bleef de zusters aanmoedigen, bleef alles verdragen en handelde altijd uit liefde voor Jezus. Ze blijft voor mij steeds een grote steun.” - zuster Agnes D.

“om haar beleid bij de beginnende congregatie. Ze vertrok niet met een van bovenaf vastgelegd kader. Doordrongen van een paar gezonde leef- en geloofsprincipes, en met een dankbare en vruchtbare openheid voor de eigen gaven van iedere nieuwe zuster, wist zij met hen een geïnspireerde gemeenschap te vormen die vanuit Christus, en in eenklank met Don Bosco, meisjes toekomstkansen bood.” - zuster Lutgardis C.

“met haar gezegde ‘Doe in alle vrijheid wat de liefde van je vraagt.’ Deze uitspraak veronderstelt twee grondhoudingen: 1) Wat je doet of zegt, laat het uit liefde en met liefde zijn. 2) Een grote innerlijke vrijheid om alles wat de liefde belemmert, tegen te gaan. Vrij zijn van jezelf en van anderen om vrij te kunnen zijn voor wat de liefde - en dus God, want Hij is de liefde - van je vraagt. Innerlijke vrijheid doet je groeien in zuiverheid van hart. Een levenslange opdracht” - zuster Thérèse A.

“omdat ze in kinderen en jongeren bleef geloven. Ze inspireert me om elke dag met vreugde en hoop mijn roeping te volgen. Maria Mazzarello inspireert me om gelukkig te zijn in het dagelijks leven.” - zuster Aída Lucia B.

“omdat ze haar gebed spontaan toevertrouwde voor mensen die op één of andere manier een ruggensteun kunnen gebruiken. Dit maakt me er elke dag attent op om jongeren, kinderen, gezinnen, medezusters, familie... toe te vertrouwen in mijn gebed en zo samen met God voor hen zorg te dragen.” - zuster Katelijn V.

"door haar eenvoud en haar voortdurend gebed. Het beeld dat wij kennen van de eucharistie blijft voor mij een moment dat ik gebruik om mensen naar Jezus te brengen. Dat is een gewone afspraak die ik altijd gebruik en ik geloof erin." - zuster Nathalie N.

“vooral omwille van haar ontmoeting met Don Bosco. Bij aanvang werd ze dadelijk geraakt door zijn persoon: als priester en als gezel van jongeren op zoektocht. Ze voelde dadelijk aan dat haar zoektocht hetzelfde spoor volgde. Ze poogde te doorgronden wat naast Don Bosco haar gave van leven kon zijn. Zoals Don Bosco in Valdocco de start gaf aan zijn congregatie, zo begon Maria Mazzarello samen met de zusters te Mornese aan haar opstart. Beiden, Don Bosco en Maria Mazzarello, volgden het spoor van de Goede Herder en bleven jongeren en kinderen trouw en optillend nabij! Maria Mazzarello wil mij verder inspireren om Don Bosco te blijven ontmoeten in mijn leven.” - zuster Gilberta D.

“door haar eenvoud en geloof. De oproep dat we onze vreugde mogen ervaren in een blijvende gegevenheid voor anderen. Dat deze vreugde haar diepe bron vindt in de verbondenheid met God. Doorheen vertrouwen ontstaat er een liefdevol familiaal klimaat waar iedereen zichzelf kan zijn en zich kan ontplooien en thuiskomen. Iedereen mag tot zijn recht komen. Haar keuze voor een sober leven in dankbaarheid voor het alledaagse. Haar levenslust doorheen moeilijkheden vanuit een verbondenheid met Maria, die als moeder naast haar staat. Ze is gewoon groots in haar kleinheid. Dat siert haar!” - zuster Lieve R.

“door haar diepe eenvoud en nederigheid. Ik ging naar het klooster om zuster van Don Bosco te worden. De eerste dagen hoorde ik lezen uit een boek van een voor mij totaal onbekende. Heel schuchter vroeg ik wie die zuster eigenlijk was en het antwoord luidde: ‘Ken jij Maria Mazzarello dan niet?’ Ik heb haar stap voor stap leren kennen en vooral haar diepe eenvoud, haar grote nederigheid - zij liet de brieven door een andere zuster schrijven want zij kon dat niet - maar ook zeker haar diepe godsvrucht hebben mij sterk geraakt en zijn de moeite waard geweest om haar proberen na te volgen.” - zuster Josee C.

“omdat ze een sterk geloof had in Gods oneindige liefde. Ze was een heilige in het gewone leven van elke dag. Ze is hartelijk en teder zoals een goede moeder voor de meisjes en de zusters. Ze had een enorme gedrevenheid en werkkracht. Ze voelde zich vrij in haar doen en laten: ‘Doe in volle vrijheid wat de liefde je vraagt.’ - zuster Ann M.

“Omdat ze een eenvoudige vrouw was die zonder grote woorden verbonden is met God en met de mensen. Zij gaat als het ware van de 'aarde' naar de 'hemel' en verbindt ze. Ze brengt de zorgen en vreugden van de mensen bij God. Maar brengt ook de liefde van God bij de mensen. Deze wederkerigheid is een uitdaging voor onze tijd en voor ons, Zusters van Don Bosco, om zo te leven en te werken. Maria Mazzarello gaat ons hierin meesterlijk voor.” - zuster Carina A.

“omdat ze de ‘heilige van de eenvoud’ is, ze is een voorbeeld voor mij. Eenvoud in de zin dat ze geen opzienbarende zaken heeft gedaan, maar haar gewone taken op een ‘buitengewone’ manier heeft gedaan. Een tweede kenmerk dat ik belangrijk vind, zijn haar vreugde en humor. Zo kon ze moeilijke situaties ontzenuwen en zo kon ze steeds vooruit door haar positieve gezindheid. Dankzij haar is de congregatie van de Zusters van Don Bosco wereldwijd kunnen groeien. Zij mag gerust de ‘heilige van de eenvoud’ genoemd worden.” - zuster Anne D.

“door haar grote verbondenheid met God, de parochie. Door haar geloof in God die liefde is en vertrouwen. Door haar eenvoud en diepe vreugde. Door de aandacht en het persoonlijk aanspreken van kinderen, jonge vrouwen, ouders, ... die ze dagelijks ontmoette of via haar brieven. Ze gaf ook verantwoordelijkheid aan jonge medezusters en moedigde hen aan om hun talenten te laten ontplooien, of het nu in de klas was of in de keuken. Maria Mazzarello is voor mij een voorbeeld, inspiratie en een oproep, ook in deze tijd. - zuster Katia C.

"omdat veel in het leven van Maria Mazzarello herkenbaar en mij zeer dierbaar is. We zijn geroepen om van de wereld een steeds meer leefbare plek te maken zoals M.M. dat ook heeft geprobeerd. De Valponasca was voor Maria Mazzarello als oudste van een groot gezin een plaats van gebed en offer. In de periode dat ik in Mornese was, keek ik naar M.M op; een edelmoedige jonge vrouw die heel wat realiseerde in haar dorp. Met heel wat inspanningen was ze elke morgen in de eucharistieviering. Haar blik en heel haar zijn waren op de Heer gericht. Thuis werd het leven eenvoudig weg gedeeld in een samengedragen verantwoordelijkheid. M.M. had thuis leren werken, bidden en liefdevol dienen. Zij leefde met de Heer verbonden. De eenvoud van haar leven inspireert mij verder ook vandaag." - zuster Louise V.