Maria Onbevlekte Ontvangenis als start van Don Bosco's werk

Garelli ckstt32

Op 8 december viert de Kerk 'Maria Onbevlekte Ontvangenis'. Maar ook voor de salesiaanse beweging is 8 december een belangrijke dag. Het is op die dag in 1841 dat Don Bosco aan zijn werk in Turijn begon.

In de ‘Herinneringen aan het Oratorio’ vertelt Don Bosco hoe hij op 8 december 1841 in de sacristie van de kerk van Franciscus van Assisi te Turijn een jongere ontmoet. Bartolomeo, zo noemt hij hem, zoekt wat warmte. De koster stuurt hem weg want een jongere die niet eens misdienaar kan zijn, is daar niet op zijn plaats. Tot Don Bosco die jonge mens terugroept en op zoek gaat naar wat hij wèl kan. Hij nodigt hem uit om de volgende keer enkele vrienden mee te brengen. Voor Don Bosco was deze ontmoeting het begin van zijn werk en dat valt samen met een het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis...

Toeval? Absoluut niet
Voor Don Bosco was het absoluut geen toeval dat zijn werk in Turijn begon op een Mariafeest. Al in zijn kinder- en jeugdjaren speelde, onder impuls van zijn moeder Margherita, de verering voor Maria een belangrijke rol in zijn geloofsgroei. Hij vertrouwde zodanig op haar helpende nabijheid dat het voor hem vanzelfsprekend was dat zij mee aan de basis lag van zijn jeugdwerk. Naast de algemene bewoordingen zien we bij Don Bosco voornamelijk twee aanspreektitels terugkomen: ‘Maria Onbevlekt Ontvangen’ en vanaf de jaren 1860 steeds vaker ‘Maria Hulp van de Christenen’.

De erkenning van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria heeft doorheen de geschiedenis voor heel wat discussie gezorgd. Pas op 8 december 1854 werd het als geloofswaarheid afgekondigd door paus Pius IX. Pas daarna kreeg de Mariaverering een sterke impuls, ook in de oratoriowerking van Don Bosco. Maria, de Onbevlekt Ontvangene, stond symbool voor al wat puur en authentiek was, vrij van alle kwaad, helemaal voorbereid om Jezus te ontvangen.

Sindsdien is 8 december een hoogfeest in de salesiaanse wereld. Ook nu komen jonge mensen met hun verhaal ons leven binnen en probeert de Don Boscofamilie hen mee te nemen in het verhaal van hun leven.