Medewerkers Don Bosco Hechtel beginnen aan nieuw werkjaar

Hechtel owzrjql

Op zaterdag 24 september kwam de groep Medewerkers van Don Bosco van Hechtel voor de eerste keer na een lange periode vol coronaperikelen weer samen in het duinenhuis in Hechtel.

"Niet alleen corona had bij ons stokken in de wielen gestoken, maar ook het vertrek van de Salesianen uit Hechtel was voor ons een nieuwe realiteit waarin we onze draai moeten vinden", klinkt het bij de Medewerkers. "Toch bleek de groep heel gemotiveerd om onze werking met nieuwe moed verder te zetten. Eerst werd het jaarprogramma overlopen en kwamen enkele praktische regelingen aan bod. Ook het vervoer naar de tentoonstelling over Franciscus van Sales kwam alvast ter sprake."

Vormelingendag
Al gauw namen de Medewerkers het thema van de avond onder de loep: de vormelingendag. "Vooral de vraag hoe we de verschillende werkwinkels duidelijker kunnen voorstellen en aantrekkelijk kunnen maken voor onze 12-jarige doelgroep kreeg veel aandacht. Twee subgroepjes gingen meteen aan de slag met de formuleringen uit het verleden te optimaliseren en na te gaan welke thema’s zeker behouden mogen blijven, zelfs parallel ingericht, of soms ook afgevoerd. De zorg om de kinderen niet te overvragen kreeg de nodige aandacht. Een ander groepje stak de hoofden bij elkaar om een aanzet te geven tot een nieuw thema over ‘talenten’. Vanuit concrete ervaringen van de kinderen zouden we proberen om de essentie van het verhaal in de Bijbel over dit onderwerp te duiden. Alle drie de werkgroepjes vonden het nodig om nog samen thuis verder te werken aan hun opdracht."

Zoals altijd was er ook tijd voor een bezinningsmoment. "Wilfried had een Eucharistie voorbereid die stemmig en boeiend was. Het oude verhaal van ‘Lazarus en de rijke vrek’ is nog altijd brandend actueel. Tenslotte hadden we geluk dat er een gouden paar bij onze medewerkersgroep een lekkere traktatie had voorzien en zo werd deze eerste zeer geslaagde avond van ons nieuwe werkjaar op een gezellige manier afgerond."