Medewerkers Don Bosco Kortrijk bezinnen rond heiligheid

Kortrijk20mdb sr5p4gw

Op maandag 10 december verzamelden wij in het huis van de zusters om te bezinnen.

Priester Geert Goethals van de Sint-Michielsbeweging in Kortrijk, heeft die avond begeleid aan de hand van Gaudete et Exsultate (Wees blij en juich), de pauselijke exhortatie uit april 2018. Het onderwerp van deze tekst is de heiligheid voor iedere gelovige. Dit zijn enkele gedachten die ter sprake kwamen:

1. De Heer roept ieder van ons: niet om een kleurloos bestaan te leiden. Hij nodigt ons uit liefdevol te leven, persoonlijk getuigenis af te leggen in alles wat we doen, op de plaats waar we zijn.

2. De identiteitskaart van de christen zijn de zaligsprekingen. Wij kunnen ze enkel ten volle beleven als de H. Geest ons met heel zijn kracht doordringt.

3. Enkele tekenen van heiligheid in onze tijd zijn

  • doorzettingsvermogen, geduld en zachtmoedigheid. Heiligen verliezen geen energie in het klagen over fouten van anderen.
  • vreugde en zin voor humor.
  • stoutmoedigheid en vurigheid.
  • in gemeenschap met anderen onderweg zijn om te groeien in heiligheid.
  • gebed beleven als een omgaan met een vriend.

Na deze geleide bezinning waren wij onder de indruk. Er werd nog even nagepraat en de avond werd afgerond met een eenvoudig ontmoetingsmoment.