Medewerkers Don Bosco Kortrijk op virtuele kersttocht

Kerst rdrsjwe

Tof initiatief van de Medewerkers van Don Bosco Kortrijk. Bij het lezen van het evangelie van Lucas dacht de medewerkersgroep meteen aan een actie die ze kon organiseren. Resultaat: een lekker kerstmenu, een mooie bezinningstekst en enkele prachtige houten kerstboompjes.

“We mogen veronderstellen dat Maria zeker van alles zal meegenomen hebben voor haar zwangere nicht”, vertelt Annemie Lefebvre, verantwoordelijke van de medewerkersgroep. “Denk maar aan luiers en kinderkleding, een gedichtje en kinderliedje, goede raad en tips voor een goede bevalling en babyverzorging. Wellicht ook wel een zelfgebakken taartje, enkele eieren van de kippen uit Nazareth, enzovoort. De vreugdevolle ontmoeting van deze beide bevriende nichten staat mooi beschreven in het evangelie van Lucas, hoofdstuk 1, 29-45. De ontmoeting laat Lucas overgaan in een vreugdelied dat Maria inzet en dat de beide nichten misschien wel dansend hebben gezongen. En als einde zegt de evangelist dat het bezoek niet minder dan drie maanden heeft geduurd. Hoe zalig moet dat geweest zijn?”

Virtueel op stap
“Hieraan dacht ik toen: ‘de Medewerkers van Don Bosco Kortrijk gaan op stap (virtueel dan) als Maria naar hun broeders en zusters (medewerkers van de Salesiaanse Familie) en naar allen die hen willen ontvangen.’ Wat hebben ze aan te bieden? Als voornaamste een eenvoudig kerstmenu met enkele tips om samen er iets lekkers van te maken. Daarbij een gebed en enkele dingetjes die het geheel van de tafel kunnen mooi maken”, aldus Annemie.

“Bij de profeet Jesaja, 25, 6-10a staat een droom beschreven van een feesttafel: een feestmaal van de toekomst, waar onze God ook mee aan zit te midden van zijn mensen. De Medewerkers van Kortrijk wensen dat er met Kerstmis vele mooie tafelgemeenschappen zullen plaatsvinden die een voorafspiegeling zijn van het eeuwig feestmaal waarop we allen zijn genodigd. Daarom werd iedere medewerk(st)er van DBK werd uitgenodigd om een receptje door te mailen. Freddy Lommens, een man met een hart voor ‘hout’ en een hart van ‘goud’, zaagde houten kerstboompjes zodat ieder het ‘kerstmenu Medewerk(st)ers Don Bosco Kortrijk 2020’ op de kersttafel kan plaatsen.”

Bezinning
“Het tafelgebed van zuster Gilberta zal ons opnieuw doen stilstaan bij het wondere kerstverhaal. En de Kerstmisser van Rik Callens zal de goed gevulde avond afsluiten met een beetje bezinning, stilte om dan te zeggen: ‘het is goed geweest, dank je wel’.”


We wensen jou,

nu en dan een engel,
met een woord van bemoediging en hoop.

Nu en dan een herder,
met de warmte van de eenvoud, met de taal van de harde werkelijkheid.

Nu en dan een vreemdeling,
met een wereldwijde blik, met de wijsheid uit andere culturen.

Nu en dan een ster,
houvast in deze Corona - tijd van verwarring, licht in de duistere tunnel.

Nu en dan een stal,
om te schuilen tegen tegenwind, tegen verkilling.

Nu en dan stro of hooi,
om uit te rusten, om te herstellen.

Nu en dan Maria en Jozef,
zorg om de ander, trouw tot in de moeilijkste momenten.

Nu en dan,
het geschenk van de goede familiegeest en hartelijke genegenheid,
de zaligheid van het feest, van brood en wijn op onze tafel.

Zalig kerstfeest! Een gelukkig 2021!
MDBK