Medewerkers Don Bosco Kortrijk samen op 'Kapelletjestocht'

Med DBK g7565yo

De coronapandemie verstoorde ook bij de Medewerkers van Don Bosco Kortrijk de normale werking en samenkomsten. Op 14 augustus werd dan toch een moment gevonden om elkaar nog eens in levenden lijve terug te zien.

“Alle fysieke bijeenkomsten werden opgeschort tot medio augustus 2021”, legt medewerker Rik Callens uit. “Dankzij de nieuwsbrieven van provinciaal Wilfried Wambeke en de nieuwsberichten van onze contactpersoon Anne-Mie Lefebvre bleven we met de Salesiaanse Familie verbonden. We bleven ons in onze eigen leef- en werkwereld inzetten zoveel we konden.”

Geslaagde herkansing
“De voorziene Mariale samenkomst rond 'Maria, Hulp der Christenen' in mei werd uitgesteld wegens onveilig”, aldus Rik. “Anne-Mie gaf niet op en zag zaterdag 14 augustus, daags vóór de 'Tenhemelopneming van Maria', een geschikt moment voor de herkansing. In de namiddag kwamen we met twintig medewerkers samen in de stemmige kapel. Ook enkele zusters volgden het gemeenschappelijke bezinningsmoment. Anne-Mie verwelkomde ons, pater Adelin situeerde Maria in ons christelijk leven, ikzelf begeleidde de zang en Ann Goethals bracht een prachtig 'Ave Maria'.”

Minibedevaart
“Na de bezinning volgde een rustige wandeling, zeg maar ‘minibedevaart’, met een tweetal haltes. Bij de kapelletjes in de directe omgeving werd gebeden en een lied gezongen ter ere van Maria. Bij thuiskomst bij de zusters konden we genieten van het samenzijn, van een broodje en een drankje. Luk Van Beneden, fotograaf van dienst, zorgde voor enkele mooie herinneringen achteraf. De ontmoeting na anderhalf jaar deed ons allen deugd.”

“Met dank aan zr. Gilberta en Anne-Mie die de wandeling hadden voorbereid en zorgden voor een warme ontvangst. De zustergemeenschap zijn we erkentelijk voor het gebruik van kapel en omgeving. Anne-Mie deelde ons nog enkele berichtjes en toekomstige activiteiten mee. We hopen elkaar weer regelmatig te kunnen ontmoeten voor gebed, vorming en ontmoeting.”