Medewerkers Gent staan stil bij vastentijd en Broederlijk Delen

Adelin srp22pt

Op 24 februari 2023 was salesiaan Adelin Verkerke uitgenodigd bij de Medewerkers van Don Bosco Gent om het te hebben over de veertigdagentijd en de evolutie van de Broederlijk Delenactie. Het werd een inspirerende avond voor alle aanwezigen.

"In zijn zorgvuldig opgebouwd betoog behandelde Adelin in een eerste deel de traditionele rituelen van de veertigdagentijd zoals het assekruis en het vasten", legt Jos Stevens uit. "In een tweede deel ging hij uitgebreid in op de achtergrond en de evolutie van de Broederlijk Delenactie die in 1961 begon. Dit jaar ging de actie op Aswoensdag van start met de slogan ‘De 25%-revolutie’. In zijn betoog legde Adelin de nadruk op de vernieuwde vastenbeleving waarbij de bijbels-liturgische benadering van de vasten bewust verbonden wordt met aandacht voor solidariteit met de armen wereldwijd. Via powerpoint kregen we te zien hoe 'hardcore activisten’ in Guatemala, Rwanda en Burkina Fasso met behulp van projecten van Broederlijk Delen hun armoede proberen te bestrijden. Hopelijk kunnen we samen de 25%-revolutie op gang brengen. Adelin besloot zijn lezing met de talrijke mogelijkheden op te sommen die wij hier in Vlaanderen hebben om aan de vastenactie mee te werken. Achteraf was er tijd voor eigen ervaringen en op- en aanmerkingen i.v.m. de werking van Broederlijk Delen in onze respectievelijke parochies."