Medewerkers van Don Bosco Kortrijk delen hun kerstwensen

Medewerkers 3n9st8i

Het is weer zover: Kerstmis, Nieuwjaar, een warme periode. De Medewerkers van Don Bosco konden echter moeilijk samenkomen, dus wilden ze langs deze weg hun wensen met elkaar en met de hele Salesiaanse Familie delen.

Naast de vele wensen, maakten de medewerkers ook een nestkastje. "Het vogelkastje symboliseert de nestwarmte, de gezellige thuis waar velen welkom zijn, een lichtpuntje tijdens deze donkere dagen. We willen onze medewerkers hiermee de nodige warmte en geborgenheid geven, alsook een thuis waar familie en vrienden rust en geborgenheid krijgen."

Hieronder kan u alle kerst- en nieuwjaarswensen lezen.

"Tijd om van de kleine dingen te genieten. Rust om stil te staan bij de mooie momenten. Sterkte om tegenslagen en zorgen aan te kunnen. Vriendschap en liefde om je hart te verwarmen. Humor om wat somber is in te kleuren. Een glimlach om elke dag mee te beginnen. Een goede gezondheid en positieve medemensen om het samenleven en samenwerken aangenaam te maken! Fijne feestdagen." - Rik en Magda

"Mogen we voor elkaar een ster zijn in donkere dagen en tussen het doodgewone nu en dan een Godsgeschenk! Voor het nieuwe jaar wens ik je tijd om van de kleine dingen te genieten. Rust om stil te staan bij mooie momenten. Sterkte om tegenslagen te overwinnen. Vriendschap om je hart te verwarmen. Humor om wat somber is te kleuren. Een glimlach om elke dag mee te beginnen. Laten we samen dromen en dingen realiseren. Dan kan 2022 niet meer stuk" - Marie-Christine

"Lieve Vader, lieve Moeder, Zalig Nieuwjaar, wens ik dankbaar, bij 't begin van 't nieuwe jaar! Alle dagen, zal ik vragen, dat de God van alle goed, U beware en U spare en U lang nog leven doet." - Bruno (Chris+)

"Wij willen het niet hebben over de Corona van het afgelopen jaar… Wij kijken vooruit! Wij hopen dat we in 2022 opnieuw kunnen samenkomen met onze Salesiaanse familie. Wat wij jullie willen meegeven voor Kerstmis en Nieuwjaar is dit… Onder onze kerstboom liggen er dit jaar geschenken voor iedereen. Doosjes menselijke warmte, zakjes gevuld met geduld, liefde en respect in mooie papiertjes gehuld. Aan ieder takje hangt een wens. Eenieder vindt er wat. De een wat minder pijn de ander minder geweld en sommige zijn blanco. Daar is het de gedachte die telt. Verder branden wij een kaarsje dat het iedereen goed zal gaan. Het kost ons niets en wij kunnen blijven geven. Wij hopen dat je er blij mee bent, al is het maar voor even. Wij wensen jullie een Zalig Kerstmis en een Gelukkig Nieuwjaar!" - Hans en Nathalie

"Laten we bij de Kerststal even stilstaan. Bidden we de Heer dat 2022 een mooi jaar mag worden. Dat we het belang leren inzien om van onze thuis ook een warme thuis te maken en dit iedere dag opnieuw. Dat we die warmte met heel het gezin mogen overdragen aan familie, Vrienden en kennissen en aan de vele mensen die het moeilijk hebben.Dit door ons goede voorbeeld, een goed humeur , onze hulpvaardigheid, een glimlach , Een bemoedigend woord…Dit iedere dag van het nieuwe jaar 2022. Een goede gezondheid voor iedereen." - Etienne

"Schenk ons in 2022, de mildheid van innerlijk geluk en de rust van goede nabijheid. Hernieuw dagelijks in ons het gevoel van vreugde zodat wij in Don Bosco’s geest de AANSTEKELIJKHEID VAN GOEDE MOED mee mogen dragen alle dagen het het Nieuwe Jaar! Zalig Kerstfeest, verbonden." - Zr. Gilberta

"Goede medewerkers van Don Bosco van Kortrijk,
E
er ik deze brief begin
L
uister ik diep in mijn hart wat ik jullie wensen wil
U
allen wens ik vooral veel optimisme en hoop
K
unst om elke dag opnieuw te beginnen
K
ostbare dingen te koesteren in jullie hart
I
n het leven te staan met open handen
G
ods vrede en liefde uit te dragen naar elk die jullie ontmoeten

Nabijheid en vriendschap geven aan mensen die rekenen op jullie
Iedere dag weer reden tot vreugde zijn voor anderen
U
itzicht en toekomst bieden aan moedeloze mensen
Wees niet bang, heb vertrouwen, het komt allemaal goed
J
ullie zijn zo’n prachtige groep mensen die veel houden van mekaar en Don Bosco
A
andacht gevend voor elkaar, elkaar doen leven
A
ltijd in de weer voor mekaar, hartslag van liefde
R
ust en verlichting op tijd en stond wens ik jullie toe

Niets wat je in de winkel koopt. Maar dat wat je stilletjes hoopt dat wens ik voor jullie voor 2022! Veel genade en vrede van God in jullie hart." - zr. Ann Meyvisch

"Je hoeft niet iets bijzonders te zeggen, of bijzonders te doen om bijzonder te zijn. Weet dat wat je weggeeft, je niet kunt verliezen. Zie elkaar graag! Zalig Kerstfeest en Gelukkig Nieuwjaar." - Godelieve en Freddy.