Medewerkers Woluwe vieren Don Bosco

Woluwe 3i67ohp

Op vrijdagavond 1 februari kwam de nieuwe medewerkersgroep voor de vierde maal samen met in de salesiaanse gemeenschap van Woluwe.

De avond begon met een feestelijke eucharistieviering waarbij ook de medebroeders van de gemeenschap aanwezig waren. Als bezinning na de lezingen bekeken we de nieuwe documentaire waarin salesianen getuigen over de salesiaanse spiritualiteit.
Daarna evalueerden we de drie vorige samenkomsten, waarin we telkens rond een van de drie basispijlers van het Medewerker-zijn werkten: Don Bosco, geloven en engagement. Het besluit van de vierde avond was: “…nog van dát”. Er werden meteen ook thema’s naar voren geschoven waarrond we het komende jaar om de zes weken opnieuw zullen samenkomen. We zijn dus “gestart”!

---------------

Interesse?

Deze groep staat open voor iedereen die interesse heeft voor de salesiaanse spiritualiteit en zich wil engageren als ‘Medewerker van Don Bosco’. Je kunt daarvoor altijd contact opnemen met: cor.anthonissen@donbosco.be.

Hoe verlopen zo’n bijeenkomsten?

De Medewerkers worden op vrijdagavond verwacht in de gemeenschap vanaf 19.00 uur. Van 19.30 tot 21.15 uur werken we rond een thema dat altijd in de lijn ligt van de drie basispijlers. Daarna sluiten we af in de kapel met een gebedsmoment van ongeveer een kwartier, samen met de medebroeders van de gemeenschap. En er wordt uiteraard nog wat nagekaart in de living met een natje en een droogje.