Medewerkerscentrum in wording te Sint-Pieters-Woluwe

20180924 MDB yfpjxih

Er werd een nieuwe medewerkersgroep boven de doopvont gehouden te Sint-Pieters-Woluwe. Vier mensen kwamen erop af, terwijl een 6-tal andere geïnteresseerden jammer genoeg niet vrij waren op deze datum. Ze zijn van plan om in de loop van een eerste kennismakingstraject van vier avonden aan te sluiten. Deze keer bleven we - na een korte kennismaking met elkaar - stilstaan bij de figuur van Don Bosco. In november zal het thema ‘geloven’ op het programma staan, en in december ‘engagement’. Zo komen de drie belangrijkste pijlers van het Medewerker-zijn aan bod. Op 1 februari 2019 vieren we samen het feest van Don Bosco en zullen we met de groep afspraken maken om dit nieuw Medewerkerscentrum verder uit te bouwen. Het is alleszins onze bedoeling om mensen samen te brengen die op de ene of andere manier verbonden zijn met Don Bosco en/of met (de zending van) ons huis te Woluwe. We willen hen geregeld samenbrengen om hun salesiaanse spiritualiteit te verdiepen zodat ze zich op een salesiaanse manier kunnen engageren in het leven.

Mocht je bij het lezen van dit bericht zin krijgen om aan te sluiten bij deze nieuwe groep, neem dan even contact op met cor.anthonissen@donbosco.be.