Sinds de val van het communisme bijna 30 jaar geleden, is er veel gebeurd in Oost-Europa. Maar de weg naar een economisch en politiek stabiel systeem is lang. De staten van het voormalige Oostblok kampen nog steeds met problemen zoals corruptie, hoge werkloosheid en een desolate gezondheidszorg. Dat beïnvloedt de samenleving, de gezinnen, de kinderen en de adolescenten. Hieronder geven we enkele voorbeelden van salesiaanse initiatieven die zich engageren voor een mooiere toekomst van jongeren in Oost-Europa.

Moldavië

Sinds 2009 nemen kansarme kinderen en adolescenten deel aan educatieve en recreatieve activiteiten in het jeugdcentrum van de salesianen Don Bosco in de hoofdstad Chisinau. Een dagelijkse hulp bij het huiswerk is ook inbegrepen. Sinds 2015 is er ook een vakschool voor handmatige beroepen zoals lassers. Kinderen en adolescenten worden dus weggehouden van de straat en krijgen de kans om een stiel aan te leren.

Wit-Rusland

Het kinder- en jeugdcentrum in de hoofdstad van Wit-Rusland, Minsk, wordt regelmatig bezocht door meer dan 200 kinderen en adolescenten. Het aanbod varieert van taal- en computercursussen tot dans- en theatergroepen. In de stad Novojelnja zijn ook de salesianen van Don Bosco vertegenwoordigd. Daar zorgen ze voor kinderen van wie de ouders worden getroffen door alcoholisme en geweld. Beide huizen dragen zorg voor de opvoeding en het onderwijs van deze tieners.

Albanië

Het Don Bosco Center in Tirana, dat sinds 1993 bestaat, bekommert zich om veel Roma-kinderen die lijden aan sociale uitsluiting. De salesianen proberen de meisjes en jongens in het schoolsysteem te re-integreren. Een ander doel is om de gezinnen te integreren in de Albanese samenleving. Don Bosco biedt een verscheidenheid aan educatieve en recreatieve mogelijkheden voor kansarme jongeren uit precaire wijken. Dit om te voorkomen dat kwetsbare jongeren het slachtoffer worden van drugsmisbruik, kinderhandel of prostitutie.

Roemenië

In het verleden leefden veel kinderen en adolescenten in mangaten in Constanta. Ze waren helemaal alleen. De salesianen zorgden voor deze kinderen. Pater Sergio Bergamin heeft vandaag nog steeds contact met hen. De inheemse Italiaan beheert de Don Boscofaciliteit, die zich in de periferie van de havenstad bevindt. Jongens en meisjes ontvangen hier onder andere een warme maaltijd en ze kunnen er deelnemen aan sportactiviteiten en games. Er is ook een gezinswoning voor kinderen uit bijzonder problematische gezinnen.

Rusland

Het Don Boscoweeshuis in Moskou (in het stadsdeel Fili) biedt onderdak aan ongeveer 40 kinderen tussen 7 en 18 jaar. Een meerderheid van hen komt uit geïmmigreerde Centraal-Aziatische gezinnen. Meestal is er slechts één ouder in deze gezinnen. Hij of zij moet werken als kostwinner gedurende de dag en kan dus niet voldoende zorgen voor de kinderen. In Don Bosco mogen de jongeren een normaal dagelijks leven ervaren, naar school gaan en ravotten. In het weekend is er de mogelijkheid om de families te bezoeken zodat ze contact houden met moeder of vader.

Bron: Don Bosco Magazin 2018/6, p. 12-13