Minister Benjamin Dalle op bezoek in De Takel

De20 Takel 418ztdh

Op zaterdag 19 juni kwam Vlaams minister van Brussel, Jeugd en Media Benjamin Dalle op bezoek in De Takel. Hij maakte er kennis met de jeugdwerkers, jongeren en ouders die verbonden zijn aan de werking en liet een aantal mensen vertellen over hun ervaringen bij De Takel.

Het bezoek van de minister stond reeds tweemaal gepland, maar kon telkens op het laatste nippertje niet doorgaan. Derde keer, goede keer dus! Aan de hand van een soort van estafettewandeling doorheen de werking van De Takel was de drive van verbinding erg voelbaar.

Coronacrisis het hoofd bieden
"
Vorige zomer zette de Vlaamse overheid het licht op groen voor ons project ‘We strijden samen om jongeren te versterken en te verbinden’", klinkt het bij De Takel. "Het is een actie om, samen met jongeren en hun gezin, de coronacrisis het hoofd te bieden. De teamleden van het jeugdhuis en het dagcentrum zetten zich als sinds half maart 2020 in om de jongeren bij te staan. Mede door de lockdown zijn er jongeren en gezinnen onder de radar verdwenen en zijn ze de connectie met de rest van de samenleving verloren. De Takel wilde hun isolement doorbreken met safe space, extra instuifmomenten met aangepaste accommodatie, het ter beschikking stellen van laptops en bezorgen van verrassingspakketten voor het ganse gezin."

"Deze ingeslagen weg met de extra verkregen werkingsmiddelen willen we verderzetten. We durven een structurele financiële boost te vragen vanuit de overtuiging dat investeren in jeugdwerk vruchten doet plukken in de toekomst!"