Minister Kris Peeters feliciteert de SODA-winnaars

HIPO2018 520van2034 w9ln0cv

Uiteraard leren we op school allerlei vaardigheden en een vracht aan kennis, maar daarnaast vinden bedrijven het ontzettend belangrijk om in te zetten op professionele attitudes. Vandaar het SODA-project, wat staat voor Stiptheid, Orde, Discipline en professionele Attitude. Don Bosco technisch instituut Hoboken was een van de eerste in Vlaanderen om deel te nemen aan het SODA-initiatief.

Op maandagavond 22 mei kwam vice-eersteminister, Kris Peeters, minister van Werk, Economie en Consumenten en tevens belast met Buitenlandse Handel, persoonlijk naar Hoboken om de leerlingen te feliciteren die zo’n attest hebben behaald.

“Deze avond gaat alle lof naar jullie leerlingen en de ouders voor hun dagelijkse ondersteuning. Vandaar een welgemeende dikke proficiat. Onze huidige maatschappij is een maatschappij waar economische groei zeer belangrijk is. Steeds meer en meer. Met een SODA-attest willen we bereiken dat onze jongeren het steeds beter doen. Beter in de plaats van meer.” Op deze manier verwelkomde directeur Laurent Heyman, de leerlingen met hun ouders die samendromden in de feestzaal van het technische instituut.

Daarna kwam Erik Gijsel van Constructiv en Talentenwerf aan het woord. Hij benadrukte hoe het SODA een brug slaat tussen scholen en werkgevers. “Het is voor werkgevers immers een hele uitdaging om werknemers te vinden die hun job op een kwaliteitsvolle manier uitvoeren. Wij willen jonge mensen vinden die op tijd komen een vanzelfsprekende verantwoordelijkheid naar het team vinden. Het SODA-attest ontwikkelt zich als een extra selectiecriterium voor potentiële werkgevers bij het aanwerven van arbeidskrachten.

“Hier herken je een Don Boscoschool”

Kris Peeters was zichtbaar onder de indruk door de massa trotse leerlingen en ouders. De speech die hij de avond daarvoor had geschreven over het belang te onderstrepen voor werk en economie, liet hij ostentatief in zijn binnenzak. “Want dit is niet voor de hand liggend, dit is buitengewoon. Dat besef je als je als buitenstaander aan dit gebeuren mag deelnemen.”, onderstreepte de minister. “Dat jullie directeur de klemtoon legt op jongeren die het steeds beter doen, is bijzonder. Beter in plaats van meer. Als je dat hoort, weet je dat je in een Don Boscoschool bent. Jullie mogen trots zijn op jullie school die wil dat jongeren hun verantwoordelijkheid opnemen in de maatschappij met zin voor burgerschap. We kennen in Brussel de Don Boscoscholen maar al te goed omwille van hun betrokkenheid.”

Daarna kwam van iedere klas een afgevaardigde op het podium om de attesten uit handen van de minister te ontvangen. De zaal was gevuld met beloftevolle jeugd, trotse ouders, fiere leraren en een glunderende directie, die daarna het feest met een receptie en de DB-jazzband afsloten. Ook aan zin in ‘feest’ herken je een Don Boscoschool.