Enkele jongeren bezochten de procuur en vonden hun plaats onder het beeld van Don Bosco, dat met mij vanuit Soest naar Boortmeerbeek is verhuisd.

Aan onze medebroeders-missionarissen,
hun familie, vrienden en weldoeners,

Bij gelegenheid van missiezondag groet ik u allen vanuit het bureau van de Nederlandse procuur in het Belgische Boortmeerbeek.

Samen met de medebroeders van deze salesiaanse gemeenschap, van wie de meesten rustend missionarissen zijn met grote ervaring en toewijding, zal ik u vandaag in de eucharistische viering gedenken.


God onze vader,

Elke dag opnieuw zendt Gij ons op weg om uw liefde aan anderen door te geven,
in het spoor van Jezus uw Zoon maken wij haar zichtbaar onder mensen.
Vandaag roept Gij speciaal jongeren op om zijn en ons voorbeeld te volgen,
om te getuigen van de Blijde Boodschap en uw liefde.
Schenk jongeren uw Geest om creatief op weg te gaan. Geef hen kansen om zelf een weg uit te stippelen. Maak dat onze gemeenschappen voor hen openstaan.
Zorg dat wij hen aanmoedigen en de nodige vrijheid geven.
Dan kunnen wij samen, in verbondenheid, Uw liefde delen met zoveel christenen,
oud en jong, wereldwijd, zij aan zij.
Amen.

Gebed: Michel Coppin, sds