Missionaire animatie en vorming: de initiële verkondiging en de salesiaanse missie

IP3 79j5suq

Van 4 tot 11 maart 2018 kwamen salesianen en zusters van Don Bosco uit Europa en het Midden- Oosten samen te Fatima voor een congres over hedendaagse missies. Onze provincie werd vertegenwoordigd door zuster Nathalie Nkalamo Mumba, Cor Anthonissen en Toni Berek. Er waren conferenties, Bijbelse reflecties en onderlinge gedachtewisselingen. Desprekers vertrokken vanuit twee brochures: ‘Initial Proclamation Today’ (Alfred Maravilla) en ‘Salesian Mission in Frontier Situations and Initial Proclamation in Europa Today’.

De term ‘initieel verkondigen’ of ‘eerste verkondiging’ kan begrepen worden als “levensgetuigenis van christenen over Jezus in het dagelijkse leven. De ‘eerste verkondiging’ is geen catechese maar een getuigenis van ons geloven en Gods liefde die ervaren kan worden in onze daden, woorden en gedachten. Nadien kan er ruimte gemaakt worden voor diepere geloofsgesprekken.

Initiële verkondiging is voor mensen die nog niet, of heel weinig van Jezus hebben gehoord, voor mensen die zichzelf wel christen noemen maar hun geloof niet beleven, voor mensen die zwak of kwetsbaar zijn gebleven in hun christelijke identiteit en mensen die geloven dat zij Jezus genoeg kennen, en hun geloofskennis maar in een routine beleven of enkel zien als deel van hun cultuur, voor gelovige mensen die een naam zoeken te geven aan iemand of iets die leeft in hun geweten en aan de mensen die in een zinloze en uitzichtloze situatie leven.

De uitdaging is: durven tijd uittrekken om ‘naar buiten’ te gaan en er mensen te ontmoeten, hen durven uitnodigen en uitdagen om Jezus, op te zoeken in onze dagelijkse aangeboden pastorale activiteiten. Vanuit het doopsel en het vormsel zijn christenen geroepen om de blijde boodschap te verkondigen. Daarom is de geloofsvorming van ieder, ook van leken, heel belangrijk zodat zij zich engageren voor de initiële verkondiging in hun dagelijkse leven.