Missionarissendag van Don Bosco was ook dit jaar een succes

20182007202820 BMB20 MD204 C20 31 crj6mq9

Als er in onze missieprocuur Don Bosco te Boortmeerbeek jaarlijks een dag vast staat, dan is dat zeker de laatste zaterdag van juli, de missionarissendag.

Missionarissen op vakantie, oud-missionarissen, familieleden, vrienden, weldoeners en sympathisanten, waaronder salesianen en zusters van Don Bosco, zakten op zaterdag 28 juli af naar de missieprocuur. Langs een degelijke en overzichtelijke tentoonstelling over de salesiaanse missies, door Gerard Schoorl gemaakt, lag de weg open naar de refter en de tuin waar bij een koel of warm drankje herinneringen werden opgehaald en het heden zijn plaats kreeg in een hartelijk samenzijn.

Om 16 uur ging provinciaal Wilfried Wambeke voor in de eucharistieviering waar onze God ons in al zijn liefde weer opriep om te getuigen, om missionaris te zijn en te blijven.

Na dit genadevol gebeuren verplaatsten wij ons naar de Don Boscocampus in Haacht waar ons de zaal en het materiaal ter beschikking werden gesteld voor een lekker avondmaal.

Wij danken de school en de minzame, handige vrijwilligers die ook dit hartelijk samenzijn mogelijk maakten. Dank en proficiat aan Dirk Op de Becq, die als nieuwe missieprocurator met glans de vuurdoop doorstond. Dank ook aan Cor Anthonissen die na jaren onvermoeibare inzet de vlag aan Dirk doorspeelde.

“Vrijwilligers worden niet betaald,
Niet omdat ze waardeloos zijn,
Maar omdat ze onbetaalbaar zijn”.

Dit ondervonden we weer eens op onze geslaagde missionarissendag.