Moeder Antonia was algemene overste van de zusters van don Bosco van 1996 tot 2008.

In de avond van 1 juli 2019 heeft de Heer van alle Leven moeder Antonia Colombo bij Hem geroepen.

Laten we dankbaar zijn voor haar leven, kostbaar in Gods ogen en voor ieder van ons, zusters van don Bosco, voor leken en jongeren.

Van haar moeder leerde ze dat 'wat de Heer ons vraagt, nooit te veel is.'Ze hield dit steeds in gedachten en schreef zich na het middelbaar in voor de studie rechten om nadien als advocate de armen en behoeftigen, in het bijzonder jongeren, te helpen en de mensenrechten te verdedigen. Een ontmoeting met zuster Magherita Sobbrero hielp haar een antwoord te formuleren op haar diepste idealen. Zuster Margherita vroeg haar prompt wanneer ze zou intreden en op 8 april 1956 vatte moeder Antonia het aspirandaat aan. Ze wilde Jezus volgen doorheen de opvoeding van jonge meisjes. Van 1960 tot 1963 studeerde ze psychologie aan de KU Leuven. Van 1963 tot 1989 was ze verbonden als docent psychologie en voorzitter van Auxilium, de pauselijke universiteit van de zusters.

Van 1989 tot 1996 was ze provinciale van de provincie Suor Teresa Valsé Pantellini (Midden-Italië) om nadien verkozen te worden tot algemene overste. Ze zag het als haar plicht om mens en cultuur dichter bij elkaar te brengen in het licht van Jezus' boodschap en het salesiaanse charisma. In 2002 werd moeder Antonia herverkozen als algemene overste en ze oefende dit ambt uit tot in 2008. Nadien dwong haar lichaam haar tot rust.

Bij het begin van haar mandaat, in haar eerste nieuwsbrief (nr 785), schreef ze "Entro in ogni comunità con trepidazione e con gioia" (Ik treed in elke gemeenschap met spanning en vreugde binnen). Op kousenvoeten en met stille liefde volbracht ze haar missie: getuigen van de vreugde, een dochter van Maria Hulp te mogen zijn, volgens Gods beeld.

In het rusthuis van Sant’Ambrogio Olona (Varese) heeft ze afscheid genomen van de wereld en mocht ze vol vreugde het paasmysterie beleven. Laten we danbaar aan haar terugdenken en het gebed bidden dat zij zo vaak bad: “Che io ti conosca intimamente, o Cristo! E, tua compagna nella passione, possa risorgere con te!”.

Voor de volledige levensbeschrijving van moeder Antonia Colombo, klik hier.

Bron: Kerknet.be